Skoči na vsebino

HERA - RAZPIS 2017

 

24. 08. 2017


HERA - Humanities in the European Research Area


Spletna stran: 

http://www.heranet.info

Status razpisa:

1. faza zaključena

Tematika:

Humanistika

Vsebina:

V okviru evropske iniciative HERA (Humanities in European Research Area) je odprta prva faza mednarodnega razpisa, ki je namenjen financiranju znanstveno-raziskovalnih projektov s področja humanistike. Naslov četrtega HERA razpisa je:

  • "Public Spaces: Culture and Integration in Europe" (HERA JRP PS)

Pri skupnem mednarodnem razpisu bodo poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz naslednjih držav: Avstrije, Belgije (Valonija), Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Slovaške, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije.

 

Predlogi projektov zahtevajo sodelovanje najmanj štirih partnerjev iz štirih različnih držav. Slovenske raziskovalke in raziskovalci bodo lahko sodelovali kot nosilci predloga projekta (PL - odgovorni za pripravo vloge) ali kot partner pri posameznem predlogu projekta (PI). Skupni znesek HERA razpisa znaša 20 M€. Skupna vrednost posameznega projekta pa ne bo smela presegati vrednosti 1 M€ za obdobje trajanje projekta, ki znaša največ 36 mesecev (3 leta). Projekt se mora začeti izvajati maja 2019 in končati najkasneje maja 2022.

 

Slovenski udeleženci lahko za triletno obdobje izvajanja slovenskega dela projekta HERA načrtujejo max:

  • 164.526 EUR, če nastopajo kot partner na projektu HERA (PI),
  • 246.789 EUR, če nastopajo kot koordinator projekta HERA (PL).

Za vodje slovenskega dela projekta se lahko prijavijo vsi slovenski raziskovalci, ki so dosegli najmanj naziv doktor znanosti, so vpisani v bazi slovenskih raziskovalcev (SICRIS) in so zaposleni pri instituciji, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Vodje slovenskega dela projekta morajo izkazovati tudi ustrezno znanstveno odličnost, ki velja za vodje raziskovalnih projektov po metodologiji ARRS

 

Več informacij o mednarodnem razpisu HERA je na voljo na HERA spletni strani.

Prva faza razpisa je odprta do torka, 24. 10. 2017 do 14.00 ure. Vloge se oddajajo v elektronski formi preko spletne strani HERA www.heranet.info. Svetujemo vam, da pred uradnim zaključkom prve faze razpisa kontaktirate nacionalno kontaktno osebo na MIZŠ, da skupaj preverite upravičenost za sodelovanje na projektu.

 

Spletna stran namenjena iskanju partnerjev v okviru razpisa HERA:

https://ncn.gov.pl/partners/hera/

 

Kontaktna oseba HERA

dr. Davor Kozmus
davor.kozmus(at)gov.si

tel. 01 478 4693

 

Arhiv:

HERA 3 novice

HERA 2 novice

HERA 1 novice