Skoči na vsebino

KONFERENCA ODPRTI DOSTOP V HUMANISTIKI - 22. MAJ 2018

Glede na Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020, bodo raziskovalci in (akademski) založniki čez dve leti dolžni vse svoje publikacije, članke in raziskovalne podatke, ki so nastali iz nacionalno financiranih raziskav, objaviti v obliki odprtega dostopa. Se raziskovalci, založniki in institucije, ki so odvisni od javnih razpisov ARRS (npr. za izdajo znanstvenih revij in monografij) na to pripravljeni? Ali v Sloveniji obstaja infrastruktura, ki bi založnikom in raziskovalcem omogočala objavo svojih del v obliki odprtega dostopa? Kdo bo kril stroške, ki so povezani z objavo odprto dostopnih publikacij? Kakšne so prednosti odprtega dostopa in kako se z izzivi odprtega dostopa soočajo v tujini?
 

ORGANIZATORJA: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, in Univerza v Ljubljani kot partner projekta OpenAIRE o evropski infrastrukturi odprtega dostopa do rezultatov raziskav.

 

DATUM: 22. maj 2018 od 11.00 do 14.30

 

KRAJ: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana. Modra soba (soba 526, peto nadstropje). Zagotovljen bo tudi prenos dogodka v živo preko spleta.

 

PRIJAVA: brezplačna prijava preko spletne strani https://www.1ka.si/a/168985 

 

JEZIK: Gostje iz tujine bodo predavali v angleškem jeziku. Moderator bo sodelujoče predstavil v slovenskem jeziku. Okrogla miza bo potekala v angleščini (brez prevoda v slovenščino).

 

CILJNA PUBLIKA: raziskovalci s področja humanističnih ved, slovenski založniki recenziranih znanstvenih revij in monografij, nacionalne kontaktne točke. 

Simpozija se bodo udeležili predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, pa tudi predstavniki Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, ki financira izdajanje domačih znanstvenih publikacij.

 

PROGRAM: http://www.ff.uni-lj.si/knjige/Znanstvena_zalozba_FF/Odprti_dostop_v_humanistiki