Skoči na vsebino

NOVA PRAVILA PRI SKLEPANJA POGODB PRI SPREJETIH PROJEKTIH OBZORJA 2020

Dne 27. februarja 2017 je Evropska komisija spremenila modele pogodbza projekte Obzorja 2020, ki zagotavlja, poleg sprememb, pojasnila, popravke in nova pravila, ki so v korist upravičencev, in se jih lahko uporablja za nazaj. Evropska komisija je obvestila vse posamezne upravičence. Revidirane vzorce sporazumov o dodelitvi sredstev so na voljo na "Participant portalu", v okviru referenčnih dokumentov.