Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVA BREZPLAČNA STORITEV V OKVIRU OBZORJA 2020 ZA PODPORO PRI RAZVOJU NAČINA UPORABE PROJEKTNIH REZULTATOV (EXPLOITATION OF R&I RESULTS)

 

Skupni podporni center za Obzorje 2020 je predstavil novo brezplačno storitev za podporo vsem tekočim projektom iz katerega koli programskega področja FP7 in H2020, pri razvoju načina uporabe projektnih rezultatov raziskav in inovacij (exploitation of R&I results).

 

Zakaj?
 Netehnološka ozka grla (poznavanje trga, finančne zadeve, regulativno okolje, itd) preprečujejo, da bi rezultati raziskav in inovacij prišli do končnih uporabnikov. Pilotni projekt »Common Exploitation Booster« si prizadeva premostiti vrzel med rezultati raziskav in inovacij ter med uporabo le-teh in sicer na način:

• ozaveščanja o možnostih uporabe rezultatov raziskav in inovacij; prepoznavanje pomembnih in uporabnih rezultatov;

• zagotavljanja možnost za razjasnitev vprašanj, predlaganja rešitev in ukrepov, predvidevanje morebitnih ovir za uspešen način uporabe projektnih rezultatov;

• pomoči pri načrtovanju roadmaps za dolgoročno trajnost rezultatov projekta;

• ustvarjanja vrednosti iz novega znanja (ustvarjanje prihodkov, izboljšanje znanja in spretnosti organizacije, priprave za standardizacijo patentiranju, iskanju izbirne poti za nadaljnje delo).


Pilotna pobuda »Common Exploitation Booster« predvideva štiri vrste storitev, za projekte in rezultate v različnih stopnjah zrelosti:

1.      Analiza tveganja uporabe projektnih rezultatov; iskanje in predlog poti do trga in boljše obvladovanje tveganj

2.      Seminar o strategiji uporabe projektnih rezultatov; skupna delovna seja namenjena racionalizaciji strategije uporabe projektnih rezultatov in akcijski načrt vstopa na trg

3.      Razvoj poslovnega načrta; oblikovanje prepričljivega in uresničljivega načrta za način uporabe projektnih rezultatov

4.      Brokerage in Pitching dogodki;  predstavitev rezultatov vrstnikom, potencialnim uporabnikom in vlagateljem, da si utrdite pot za nadaljevanje

 

Kako?
Če ste kot projektni partner ali koordinator zainteresirani za te storitve, lahko vaš projekt predlagate za »Common Exploitation Booster« storitev preko spletnega obrazca:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CommonExploitationBooster_service_request

 

 

Več informacij prejmete na spletni strani »Common Exploitation Booster«:

http://exploitation.meta-group.com/SitePages/default.aspx,

še več pa preko elektronske pošte: EC-CSC-Exploitation-Support(at)ec.europa.eu