Skoči na vsebino

POZIV ZA STROKOVNJAKE/OCENJEVALCE - ČLANSTVO V ZNANSTVENEM OCENJEVALNEM ODBORU ZA RAZPIS ERA PERMED, 2018

ERA-NET Cofund ERA PerMed je 9.2.2018 objavil razpis za raziskovalne razvojne projekte z naslovom:

 

“RESEARCH PROJECTS ON PERSONALISED MEDICINE – SMART COMBINATION OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH WITH DATA AND ICT SOLUTIONS”


V kolikor se na razpis ne boste prijavili lahko sodelujete kot član/-ica Znanstvenega ocenjevalnega odbora, ki bo ocenjeval predloge projektov konzorcijev, ki se bodo prijavili na razpis.

 

V nominaciji za članstvo se je potrebno opredeliti za enega izmed štirih spodaj navedenih modulov.

 

Razpis se osredotoča na dve glavni področji personalizirane medicine, in sicer:

 

1) Biomedicinske raziskave
-    Modul 1: Predklinične raziskave
-    Modul 2: Klinične raziskave

 

2)  Data in IKT
-    Modul 1: »Enabling technology«
-    Modul 2: »Towards application in health care«

 

Več podrobnosti je na voljo na spletni strani razpisa:  http://www.erapermed.eu/joint-calls.

 

Postopek ocenjevanja:

 

1) Oddaljeno pisno ocenjevanje predprijav: Predvidoma od sredine aprila do 29. maja 2018, preko spletnega ocenjevalnega orodja.


2) Na osnovi priporočil ocenjevalcev bodo izbrani koordinatorji povabljeni k oddaji prijav.


3) Oddaljeno pisno ocenjevanje prijav: Predvidoma od sredine julija  do 23. avgusta 2018, preko spletnega ocenjevalnega orodja.


4) Sestanek ocenjevalnega odbora: Člani ocenjevalnega odbora, ki bodo sodelovali pri ocenjevanju prijav bodo povabljeni na dvodnevni sestanek, ki je predviden za 19-20. september 2018. Po diskusiji bo odbor s konsenzom sprejel lestvico projektov, ki jih predlaga v financiranje.

 

•    Predvideno je, da bo vsak član ocenjevalnega odbora prejel v ocenjevanje predvidoma 5 predlogov projektov.
•    Članom ocenjevalnega odbora bodo s strani ERA PerMed povrnjeni potni in nastanitveni stroški za njihovo udeležbo na sestanku odbora.

 

V kolikor vas sodelovanje v Znanstvenem ocenjevalnem odboru zanima, o tem najkasneje do srede 21.2.2018 preko elektronske pošte obvestite predstavnico MIZŠ v ERA PerMed, dr. Evo Batista (eva.batista(at)gov.si).

 

V priponki se nahaja tabela, ki jo izpolnete s svojimi podatki in pošljete na naveden e-naslov (prenos .xlsx).

 

Vaša nominacija bo posredovana Odboru razpisa, ki bo pristojen za končno izbiro članov odbora.

 

Pripravila:

dr. Eva Batista

eva.batista(at)gov.si