Skoči na vsebino

POSVETOVANJE Z ZAINTERESIRANO JAVNOSTJO: POBUDE PO 185. ČLENU PDEU (EUROSTARS2, AAL2, BONUS, EMRP)

 

V okviru Obzorja 2020 so podprta različna javno-javna partnerstva, ki so bila ustanovljena na podlagi 185. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU). To omogoča EU, da sodeluje v raziskovalnih programih, katere ustanoviteljice so države članice.

 

S posvetom želi EK zbrati mnenja deležnikov glede priprave in izvajanja posameznih pobud po 185. členu PDEU v okviru vmesne ocene vrednotenja programa Obzorje 2020.

 

Poleg splošnega mnenja o pobudah po 185. členu lahko podate pogled na tri izmed teh pobud: AAL2, Eurostars2 in BONUS.

 

Posvet bo odprt do 30. aprila 2017.

 

Več informacij o posvetu je na voljo preko povezave:

http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm  

 

VPRAŠALNIK pa tu: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Art185PublicConsultation