Skoči na vsebino

S2E IN S3P

NA POTI K ODLIČNOSTI -STAIRWAY TO EXCELLENCE, S2E (Stairway to Excellence)
(Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & Financiranje raziskav in inovacij/ Synergies between European Structural and Investment Funds (ESIF) & Research and Innovation Funding)

IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE (S3) – THE IMPLEMENTATION OF SMART SPECIALISATION STRATEGY (S3)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Skupno raziskovalno središče Evropske Komisije (DG JRC), ter  DG REGIO, vabijo na nacionalni dogodek Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & Financiranje raziskav in inovacij: Na poti k odličnosti in delavnico Implementacija Strategije pametne specializacije (S3).

Nacionalni dogodek se bo odvijal 6. in 7. aprila 2016, v konferenčni dvorani Plečnik 4, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Na dogodku bo sodeloval tudi predstavnik Službe za koordinacijo pametne specializacije v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Stairway to Excellence (S2E) je projekt, s katerim je pričela Evropska komisija v okviru tekočih dejavnosti, povezanih s platformo pametne specializacije. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega parlamenta in se osredotoča na podporo evropskim regijam in državam članicam pri krepitvi sinergij pri uporabi različnih virov financiranja EU za raziskave, razvoj in inovacije, kot so Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF), Obzorje 2020, COSME, ERASMUS +, Creative Europe in drugi.

Dogodek je namenjen razpravi med nacionalnimi in regionalnimi oblikovalci politik, nacionalnimi kontaktnimi osebami okvirnih programov, predstavniki Evropske komisije, tujimi eksperti, pristojnimi oblastmi za Pametno specializacijo, izbranimi zainteresiranimi deležniki različnih institucij, slovenskimi raziskovalci ter podjetji. Dogodek se bo osredotočal na dve tematski področji in sicer (1) ozaveščanje o ukrepih, ki so potrebni, da se omogoči sinergije med različnimi programi financiranja EU in (2) izmenjavi dobrih praks z združevanjem sredstev iz strukturnih skladov, nacionalnih virov in okvirnega programa za izboljšanje odličnosti v sistemih R & R.

Na podlagi dogodka bo snovana Skupna izjava Slovenskega nacionalnega dogodka: Sinergije sredstev za raziskave, razvoj in inovacije, ki bo zaobjela glavne iztočnice po različnih predstavljenih temah dogodka.

Delavnica Implementacija Strategije pametne specializacije (S3), je »Prispevek k mreženju inovacijskih aktivnosti v izbranih S3 prioritetnih področjih«, in se bo odvijala 7. Aprila 2016. Delavnica podpira trans-regionalno sodelovanje na S3 prioritetnih področjih, z vizijo doseganja določenih prednosti pri sodelovanju s pomembnimi evropskimi deležniki. Na dogodku bodo predstavljena in obravnavana področja:  Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ter Pametna mesta in skupnosti.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Link na objavo na spletnih straneh DG JRC, Evropska komisija: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/s2e-national-event-slovenia

Z namenom lažje organizacije je predvidena predhodna registracija na strani: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S2E_Slovenia_Event_Registration, ali na elektronski naslov tina.usaj(at)gov.si

S2E vljudno vabi k oddaji prispevkov tako za prihajajoči nacionalni kot končni S2E dogodek. Svoj prispevek lahko (do 29.3.2016) oddate na: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/national-events