Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

Služba za odnose z javnostmi

E-pošta: soj.mizs(at)gov.si;

faks: (01) 400 53 29

 

Tina Hrastnik, vodja

telefon: (01) 400 52 84
GSM: 041/ 782 971

 

Sebastijan Magdič

telefon: (01) 400 53 52

GSM: 031/321 844

 

Katja Križnar

telefon: (01) 400 56 03

GSM: 041/ 774 626

 

Nataša Gerkeš

telefon: (01) 400 53 38

GSM: 031/ 396 582

 

Služba za odnose z javnostmi MIZŠ je tudi kontakt za novinarska vprašanja, ki so namenjena organom v sestavi ministrstva.

Sekretariat

Bruno Rednak, generalni sekretar

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 400 53 59

faks: (01) 400 53 61

e-pošta: bruno.rednak(at)gov.si 

Finančna služba

Mojca Ločniškar, vodja službe

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: 01/400 57 33

e-pošta: mojca.locniskar(at)gov.si

Urad za razvoj in kakovost izobraževanja

dr. Stanka Lunder Verlič, direktorica

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: 01/400 57 19

e-pošta: stanka.lunder-verlic(at)gov.si 

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

mag. Gregor Mohorčič, generalni direktor

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 400 54 92

faks: (01) 400 54 05

e-pošta: gregor.mohorcic(at)gov.si

 

Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih

Elvira Šušmelj, generalna direktorica

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 400 54 41

faks: (01) 400 53 69

e-pošta: elvira.susmelj(at)gov.si  

Direktorat za šport

dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 400 52 49

faks: (01) 400 53 25

e-pošta: boro.strumbelj(at)gov.si   

Direktorat za visoko šolstvo

dr. Stojan Sorčan, generalni direktor

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

telefon: 01/ 478 4727

e-pošta: stojan.sorcan(at)gov.si

Direktorat za znanost

mag. Urban Krajcar, generalni direktor

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

telefon: 01/ 478 4692

e-pošta: urban.krajcar(at)gov.si

Direktorat za investicije

Iztok Žigon, generalni direktor

Masarykova 16, 1000 Ljubljana  

telefon: 01/ 478 2525

e-pošta: iztok.zigon(at)gov.si  

Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve

 

Tit Neubauer, vodja

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

tel: 01/400 53 62

mobi: 031 865 947

e-pošta: tit.neubauer(at)gov.si 

Služba za izvajanje kohezijske politike

 

mag. Tanja Vertelj, vodja
Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: 01/ 400 5449

e-pošta: tanja.vertelj(at)gov.si

Urad za UNESCO

Marjutka Hafner, direktorica

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

telefon: 01/478 47 96

e-pošta: marjutka.hafner(at)gov.si

Služba za notranjo revizijo

Dr. Erna Štefe, vodja službe
Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 400 57 26
e-pošta: erna.stefe(at)gov.si 

Organa v sestavi ministrstva

Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Linhartova 7a

1000 Ljubljana

tel.: (01) 400 53 35

e-pošta: inspektorat-solstvo.mss(at)gov.si  

spletna stran: http://www.iss.gov.si/

Glavni inšpektor: Tomaž Rozman

  

Urad RS za mladino

Urad RS za mladino
Masarykova 16,
1000 Ljubljana
tel.: (01) 400 57 90
e-pošta: gp-ursm.mizs(at)gov.si 
spletna stran: www.ursm.gov.si 
Rok Primožič, direktor