Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Odgovorna oseba: dr. Jernej Pikalo, minister

Datum prve objave kataloga: 1. april 2005

Datum zadnje spremembe: 14. september 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Naslov: Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 400 5200

Faks: (01) 400 5321

Elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Podatki o organizaciji organa

 

Opis delovnega področja organa in seznam vseh notranjih organizacijskih enot.

 

Seznam drugih organov z delovnega področja

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

 

Anže Likozar

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 400 5444

e-pošta: anze.likozar(at)gov.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Predpisi Evropske Unije

 

2.č Seznam predlogov predpisov 

 

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

 

Izobraževanje

Šport

 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

 

 

2.f, g Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja in seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja 

 

Seznam uradnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana).

 

 

4. Stroškovnik

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam osnovnih šol v Sloveniji 

Seznam srednjih šol v Sloveniji