Skoči na vsebino

ŽIVLJENJEPIS DRŽAVNE SEKRETARKE ANDREJE BARLE LAKOTA

Andreja Barle Lakota je doktorirala iz socioloških znanosti. V svoji dolgoletni karieri na področju vzgoje in izobraževanja je bila zaposlena najprej kot učiteljica, potem pa kot pedagoška svetovalka, vodja predmetne skupine za družboslovje, na Zavodu RS za šolstvo, nato kot strokovna delavka na Uradu RS za šolstvo Ministrstva za šolstvo in šport, bila v letih od 1999 do 2012 direktorica Urada za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter ob razdružitvi ministrstev na Ministrstvu za šolstvo in šport, od 2012 do imenovanja za državno sekretarko v MIZŠ pa sekretarka  na Uradu za razvoj izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  Dr.  Andreja Barle Lakota je tudi habilitirana predavateljica na visokošolskih ustanovah.