Skoči na vsebino

1. POSVET O VARNI MOBILNOSTI

Dogodek: Posvet o VARNI MOBILNOSTI - Spodbujanje razvoja prometne vzgoje in kulture vedenja za večjo prometno varnost otrok v osnovni šoli

 

Bled, 8. December 2015


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo, nosilec posveta, sta pripravila posvet o varni mobilnosti.

Posvet je bil namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem ter učiteljem, ki delajo na področju prometne vzgoje in prometne kulture v osnovnih šolah.

Prvi posvet na temo varna mobilnost je s senzibilizacijo udeležencev za razvoj področja varne mobilnosti in predstavitvijo primerov dobrih praks ter iskanja rešitev v osnovnih šolah odpiral možnosti razvoja prometne vzgoje in kulture vedenja otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanje ter poudaril pomembnost sodelovanja med vsemi deležniki.


PROGRAM POSVETA in PPT PREDSTAVITVEI. PLENARNI DEL: Plenarna predavanja, predstavitve

 • Aktivno v šolo – kdo si še upa? dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS (pdf)
 • Uresničevanje nacionalnega programa cestnega prometa, mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa (pdf)
 • Psihološka izhodišča prometne vzgoje, Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Javne agencije RS za varnost prometa (pdf)
 • Globalna mobilnost – naš vsakdan, Robert Štaba, generalni sekretar AMZS, Zavod varna pot (pdf)
 • Pomen strokovne podpore pri razvijanju prometne vzgoje in prometne kulture v osnovni šoli, mag. Tjaša Kotar, Urad za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo (pdf)II. TEMATSKE DELAVNICE

Strokovni delavci, učitelji in zunanji izvajalci so v štirih tematskih delavnicah predstavili najboljše primere praks. Sledila je diskusija, kjer so bila izpostavljena vprašanja, težave, izmenjana mnenja, nakazane rešitve in zabeležena izhodišča za prihodnje razprave.


1. Dejavnosti za razvoj prometne vzgoje in prometne kulture  v učnem procesu v osnovni šoli

 

 • Ana Tušek, OŠ Poljane nad Škofjo Loko (pdf)
 • Neli Romanello, OŠ Sečovlje (pdf)

 

2. Vloga in pomen zunanjih institucij pri dejavnostih prometne vzgoje v osnovni šoli

 

 • Alenka Velkavrh, Ivica Ogrin, OŠ n.h. Maksa Pečarja Črnuče (pdf)
 • Rado Jeromel, SPV MO Velenje, Ivan Planinc, OŠ Gorica Velenje (pdf)
 • Janko Volarič, SPV Občine Kobarid (pdf)
 • Karmen Tavčar, Meta Pavletič P., OŠ Srečka Kosovela Sežana (pdf)
 • Lucija Erčulj, OŠ Savsko naselje, Katja Blatnik, Zavod varna pot (pdf)
 • Marta Hvalec, OŠ Mirana Jarca Ljubljana (pdf)

 

3. Vloga učitelja pri izvajanju kolesarskih izpitov

 • Vesna Uršič, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid (pdf)
 • Robert Lukač, OŠ n.h. Maksa Pečarja Črnuče (pdf)
 • Roberta Jug, OŠ Sečovlje (pdf)

 

 

4. Pomen načrtov šolskih poti za varnost otrok

 • Darko Bedjanič, OŠ Tabor I Maribor (pdf)
 • Janez Beguš, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka (pdf)
 • Katarina Možina, AMZS (pdf)
 • Mojka Mehora Lavrič, OŠ Cirila Kosmača Piran (pdf)
 • Robert Strah, Javna agencija RS za varnost prometa (pdf)
 • Zvone Milkovič, SPV MO Ljubljana (pdf)
 • Utrinki s 4. delavnice: