Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Zadnja sprememba: 30. 10. 2015

 

Zanima me, ali staršu pripada dodaten dan plačanega dopusta za otroka, ki gre v prvi razred?

 

Šolska zakonodaja ne predvideva, da imajo starši na podlagi potrdila o vpisu učenca v 1. razred OŠ kakršnekoli pravice v zvezi s priznavanjem in koriščenjem letnega dopusta, lahko pa bi to s svojimi akti posebej uredil delodajalec.

 

 

Ali je šola v naravi obvezna za učence?

 

Udeležba v šoli v naravi za učence ni obvezna - v tem primeru šola za učence, ki se ne udeležijo šole v naravi, organizira primerljive dejavnosti v šoli.

 

Ali lahko otroka vpišeš v 1. razred OŠ tudi predčasno in kaj je v tem primeru potrebno storiti?

 

Zakon posebej ne ureja vpisa mlajših otrok od predpisane starosti, vendar pa imajo starši možnost, da na šolo naslovijo vlogo za vpis mlajšega otroka. O vlogi staršev odloči ravnatelj, o pritožbi pa odloča pritožbena komisija.

 
Ali morajo starši vsako leto znova zaprositi osnovno šolo za všolanje svojega otroka, če je otrok iz drugega šolskega okoliša, ali samo prvo leto?
 
Prepis otroka oz. učenca v drugo šolo je (tako kot v šolo svojega šolskega okoliša) le enkrat in takrat, ko je to potrebno, nato pa je učenec pridobil status učenca te šole in velja za čas šolanja učenca v osnovni šoli.
 
Kdo odloča o sprejemu otroka iz drugega šolskega okoliša: ravnatelj ali učiteljski zbor?


Odločitev o sprejemu učenca oz. soglasje k prepisu podpiše ravnatelj šole.
 
Ali je kje določen časovni termin podaljšanega bivanja oz. do katere ure popoldan traja podaljšano bivanje?
 
Časovni okvir podaljšanega bivanja (v nadaljevanju PB), ki je sestavina razširjenega programa osnovne šole, je 25 pedagoških ur tedensko (50-minutna ura) in je predpisan v pravilniku o normativih in standardih za izvajanje PB - tudi program je predpisan in sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Šole so dolžne program v predpisanem obsegu ponuditi, učenci pa se vanj vključujejo prostovoljno.
Dnevni časovni okvir razporeditve predpisanih ur PB naredijo šole same, navadno takoj po pouku najmlajših učencev (pet ur dnevno).V tem času se realizira tudi predvideni 25-urni program oziroma predpisane prvine podaljšanega bivanja, kar je zakonsko financirano iz državnega proračuna. 
 
Na kakšen način lahko starši vplivamo na podaljšanje popoldanskega podaljšanega bivanja?
 
Če bi posamezni starši želeli po izvedenem programu PB še imeti svoje otroke v šoli (ker še ne morejo priti ponje zaradi različnih, največkrat službenih obveznosti), lahko vključijo otroka v posamezno interesno dejavnost, če jo šola lahko organizira v popoldanskem času po zaključku PB (brezplačno). Šola lahko sama predlaga kakšno drugo možnost varstva/dežurstva za posamezne učence, če jo ima, lahko pa starši sami predlagajo šoli organizacijo nadstandardne storitve (proti plačilu). Navadno se šola odzove na potrebe staršev, ni pa to več storitev, ki bi jo morala šola obvezno ponuditi ali izpeljati.