Skoči na vsebino

NOVICE - STRAN 3 OD 530

Prenovljen CŠOD Bohinj vzorčni primer energetskega pogodbeništva


V naselju Ribčev laz v neposredni bližini Bohinjskega jezera so po celoviti prenovi in energetski sanaciji v torek, 27. marca, odprli Center šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj. Gre za prvi uspešno izveden pilotni projekt...

Nogometni kampi za otroke iz depriviligiranih okolij


Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo se odločili, da podpremo projekt Nogometne zveze Slovenije in Rdečega križa Slovenije in pomagamo pri izvedbi nogometnih kampov v mladinskem zdravilišču Debeli rtič za otroke...

Rezultati Javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018


Objavili smo rezultate Javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«. Javni razpis je bil objavljen dne 22. 12. 2017 ter popravek 19. 1. 2018. Na ministrstvo je v roku prispelo 113...

S prerazporeditvijo sredstev naložbe v športno infrastrukturo v lokalnih okoljih


Vlada je v načrt razvojnih programov za leta 2018 do 2021 umestila pet projektov s področja izgradnje mreže športne infrastrukture. Gre za izgradnjo telovadnice osnovne šole Vižmarje Brod, za gradnjo športne dvorane Cerknica,...

Več kot 270.000 otrok vključenih v aktivnosti Zavoda za šport Planica


V torek, 20. marca 2018, je v prostorih ministrstva potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili poslovanje Nordijskega centra Planica in Zavoda RS za šport Planica. V letu 2016/17 je bilo v vse aktivnosti Zavoda...

Vlada imenovala Rožleta Prezlja za varuha športnikovih pravic


Vlada je na seji, ki je bila 13, marca, imenovala Rožleta Prezlja za varuha športnikovih pravic in sicer za mandatno obdobje petih let. V skladu z Zakonom o športu je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport julija lani...

Podeljenih za več kot 3,2 milijona evrov sredstev po 2. javnem razpisu - Po kreativni poti do znanja 2017-2020 za študijsko leto 2017/2018


Znani so rezultati 2. javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020« za študijsko leto 2017/2018. Javni razpis se izvaja v okviru...

ARHIV