Skoči na vsebino

NOVICE - STRAN 2 OD 535

VIDEO: Poslanica ministrice dr. Maje Makovec Brenčič ob zaključku šolskega leta 2017/2018


Drage učenke in učenci, drage dijakinje in dijaki, začetek počitnic je tu. Juhu! Začetek brezskrbnosti, potepanj, raziskovanj, branja, morda kakšnih drobnih iskric, novih spoznavanj, novih prijateljstev. Zaslužili ste si...

Izbranih 63 projektov na 2. javnem razpisu za študentske inovativne projekte za družbeno korist


Po uspešno izvedenem 1. javnem razpisu, ki je bil objavljen marca 2017 za študijsko leto 2016/2017 in za študijsko leto 2017/2018, so sedaj znani rezultati 2. javnega razpisa "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim...

Objavljen je Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020


Na naši spletni strani je objavljen »Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020«. Cilj programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je...

8,4 milijona evrov za boljšo usklajenost in povezanost sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 15. 6. 2018 objavil Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po...

Vlada bo pomagala občini Črnomelj pri sanaciji škode na objektih namenjenih predšolski vzgoji in na objektih osnovnih šol


Del območja občine Črnomelj je v petek, 8. junija 2018, prizadelo hudo neurje s točo. Med poškodovanimi objekti so bili tudi objekti namenjeni predšolski vzgoji in objekti osnovnih šol. "Na podlagi podatkov, ki jih je posredovala...

45 milijonov evrov za izboljšanje raziskovalne odličnosti in razvoja centra odličnosti »InnoRenew CoE«


Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 12. junija 2018 izdala odločitev o podpori projektu Innorenew CoE, ki ga je Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 izbrala za sofinanciranje. Novonastali...

Objavljen je javni razpis za dvig izobrazbene ravni in poklicnih kompetenc odraslih


V uradnem listi in na spletnih straneh ministrstva je objavljen Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022, katerega namene je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje, ter izboljšati...

ARHIV