Skoči na vsebino

NOVICA

17. 2. 2017

Ministrica dr. Makovec Brenčič na zasedanju Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport

Ministrica in evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Tibor Navracsics

V pogorovu z litvansko ministrico za izobraževanje in znanost go. Jurgito Petrauskiene


Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je 17. februarja 2017 v Bruslju udeležila zasedanja Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Svet se je pričel s sprejetjem dveh dokumentov: Sklepi o vlaganju v mlade v Evropi s posebnim poudarkom na evropski solidarnostni enoti ter Sklepi o vključujoči različnosti, ki omogoča dostop do kakovostnega izobraževanja za vse. Osrednji del zasedanja je bil usmerjen v javno razpravo, ki je bila osredotočena na prispevek izobraževanja in usposabljanja k Evropskemu semestru 2017.

Ministrica dr. Makovec Brenčič je v razpravi poudarila pomen skupnih evropskih vrednot in njihovo vlogo za krepitev strpnosti, vključenosti in spoštovanja raznolikosti. "Tako v Sloveniji kot v EU je bilo izobraževanje vedno naša skupna temeljna vrednota". Ob tem je ponovno izpostavila, da moramo izobraževanje razumeti kot naložbo v našo skupno prihodnost.  Ministrica je še posebej izpostavila pomembnost odprte in iskrene razprave o ohranjanju evropskega izobraževalnega modela, ki temelji na skupnih evropskih vrednotah, demokraciji in spoštovanju raznolikosti. Pri tem je izpostavila, da je potreben odmik od pogleda, da se morajo izobraževalni sistemi, učitelji in učenci nenehno zgolj prilagajati stalnim družbenim spremembam, temveč jih moramo opolnomočiti, da bodo tvorni soustvarjalci sprememb, ki bodo prispevale k ukinitvi pogojev, ki vodijo v marginalizacijo družbenih skupin in skupnosti.

V zaključku je ministrica dejala, da izobraževanje nedvomno prispeva k družbeni koheziji in skupnim evropskim vrednotam, vendar pa te naloge ne more opraviti brez sodelovanja preostalih resorjev in politične podpore na najvišji ravni.

Uradnemu delu zasedanja Sveta je sledilo neformalno kosilo ministrov za izobraževanje. Razprava je bila osredotočena na izobraževalni sklop pobud za mlade, ki ga je v decembrskem sporočilu Komisija predstavila kot izboljšanje in posodabljanje izobraževanja. Dr. Makovec Brenčič je izpostavila pomen uporabe evropskih programov in iniciativ za doseganje nacionalno zastavljenih ciljev ter izpostavila nekatere aktualne aktivnosti, ki trenutno potekajo v Sloveniji: od aktivnosti v sklopu metode vzajemnega svetovanja (Peer Counselling) na področju  financiranja visokega šolstva glede na dosežene rezultate, spodbujanj podjetnosti v izobraževanju z ESS sredstvi do aktivnega spodbujanja digitalne pismenosti.

Ministrica je še posebej izpostavila pomembnost kakovosti poučevanja, ki mora biti temelj vsake razprave o kvaliteti izobraževanja. Pri tem je izjemnega pomena sodelovanje med raziskovanjem in poučevanjem, ob čemer je kolege spomnila na predlog, ki ga je podala že na zasedanju sveta maja 2016 za oblikovanje Evropskih centrov odličnosti na področju poučevanja in vzpostavitve evropske sheme za odličnost v poučevanju po vzoru MSC shem za raziskovalce. V zaključku je ministrica kolege se obvestila o 2. Unesco svetovnem kongresu o OER, ki ga septembra gosti RS.   Ministrica dr. Makovec Brenčič se je ob robu zasedanja Sveta srečala tudi z novo litvansko ministrico za izobraževanje in znanost, go. Jurgito Petrauskiene, s katero sta odprli temo vzajemnega svetovanja na področju kariernega razvoja učiteljev, reforme visokega šolstva, vključno z modeli spremljanja zaposljivosti diplomantov v obeh državah ter o izkušnjah Slovenije z izvedbo prve faze Nacionalne Strategije veščin in spretnosti v sodelovanju z OECD.

V popoldanskem delu pa se je ministrica srečala s komisarko za zaposlovanje, socialne zadeve, spretnosti in mobilnost delavcev go. Marianne Thyssen. Pogovor je bil usmerjen na vnovično uvajanje vajeništva v Sloveniji. Ministrica je pri tem komisarko opozorila, da so prakse uvajanja vajeništva v različnih državah članicah precej različne, predvsem pri vprašanju delitve odgovornosti in finančnega bremena med izobraževanjem in delodajalci. Pozvala je EK, da razmisli o možnih mehanizmih, s katerimi bi spodbudila delodajalce v vseh državah članicah k enakomernemu prispevku pri uresničevanju iniciativ vajeništva.

Prav tako sta ministrica in komisarka izmenjali poglede in informacije o izvajanju in nadaljnjih korakih pri pripravi nacionalne strategije veščin in spretnosti.