Skoči na vsebino

NOVICA

15. 2. 2017

Objavljen je Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017

V Uradnem listu RS je bil 10. februarja 2017 objavljen Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017.

 

Gre za najvišje državne nagrade na področju vzgoje in izobraževanja. Podeljujejo se predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
 
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo. Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice), skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju delujejo  najmanj 10 let.
 
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval(-a) najmanj 30 let. Predloge ne glede na način dostave sprejemamo do petka, 26. 5. 2017 do 13. ure. 

 

Besedilo razpisa s prijavo in podrobnejše informacije najdete na spletni strani ministrstva.