Skoči na vsebino

NOVICA

12. 1. 2017

Vabilo ravnateljicam in ravnateljem šol na mednarodno konferenco o dobrih praksah v izobraževanju beguncev in migrantov

Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj!   


Pisarna Tanje Fajon, poslanke v Evropskem parlamentu, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport prireja  12. januarja 2017 v Rogaški Slatini v hotelu Sava mednarodno konferenco z naslovom

 


Na poti k odprtemu in vključujočemu etosu v vzgoji – dobre prakse v izobraževanju beguncev in migrantov

 


Na konferenci bodo sodelovali visokošolski predavatelji iz Avstrije, Hrvaške, Libanona, Grčije, Madžarske in Slovenije ter predstavniki vladnih institucij in nevladnih organizacij iz Slovenije.


Glavna tema konference bodo izzivi, povezani z vključevanjem mladih migrantov, posebej beguncev, v sistem vzgoje in izobraževanja v državi gostiteljici, zato nas zanimajo:  

 

  1. koncepti izobraževanja otrok migrantov in beguncev;
  2. študije primerov in dobrih praks na vseh ravneh izobraževanja: vrtci, osnovne in srednje šole, visokošolske organizacije in dijaški domovi;
  3. spodbude in ideje za uspešno vključevanje mladih migrantov in beguncev v izobraževalne sisteme držav gostiteljic;
  4. kulturne posledice sprejemanja mladih migrantov in beguncev v šolski sistem države gostiteljice (prostočasni, obogatitveni, neformalni programi vzgoje in izobraževanja);
  5. stalna strokovna izpopolnjevanja pedagoških delavcev na tem področju.


Delo z migranti, posebej z begunci, pomembno zaznamuje evropski in slovenski prostor, zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite in na konferenci tudi aktivno sodelujete.

Delo bo potekalo v obliki plenarnih predavanj, simpozijev, pedagoških delavnic, postrskih predstavitev in panelov oziroma okrogle mize, zato tudi vas vljudno vabimo, da povzetek predstavitve (izbirate lahko med pedagoško delavnico, simpozijem ali postrsko predstavitvijo) pošljete skupaj s prijavnico do 14. novembra 2016 na e-naslov koordinatorice konference: maja.kezunovickrasek(at)tanja-fajon.eu

Povzetki predstavitev bodo objavljeni na spletni strani www.tanja-fajon.si. Natančen program konference bo objavljen najkasneje 5. januarja na spletnih straneh www.tanja-fajon.si.   

Vsi udeleženci srečanja bodo prejeli knjigo z zbranimi prispevki predavateljev. Knjiga bo izšla v slovenskem in angleškem jeziku in bo šolam lahko služila kot didaktični pripomoček pri izobraževanju učencev – migrantov in beguncev. Kasneje bo na voljo tudi v elektronski obliki.

Na konferenci bo zagotovljeno slovensko-angleško tolmačenje.
 

Skupaj z vami se nadejamo tvornega sodelovanja s konkretnimi predlogi rešitev.
      


Z lepimi pozdravi,


mag. Tanja Fajon, poslanka v Evropskem parlamentu,
v sodelovanju in s strokovno podporo Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.