Skoči na vsebino

NOVICA

15. 6. 2017

Arnes – pionir interneta, ki že 25 let povezuje znanje

Sedanjost Arnesa in njegov temelj so ljudje

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes letos praznuje 25. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti je bil danes, 15. junija 2017, na gradu Fužine v Ljubljani interaktivni dogodek Internet ljudi, s katerim so počastili svečano obletnico. Dogodka se je udeležila tudi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, ki je imela tudi pozdravni nagovor. Kot je poudarila ministrica, je v omrežje ARNES povezanih več kot 1.000 slovenskih organizacij, storitve Arnesa pa uporablja blizu 200.000 ljudi.

Arnes je eden od osrednjih javnih zavodov, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.

Potem ko so mnoge šole, pa tudi univerze, knjižnice in muzeje povezali z optičnimi vlakni, bo Arnes v naslednjih letih na vseh šolah gradil varna brezžična omrežja in razvijal nove storitve. V letu 2017 bo Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.


Šola je počasi, a zanesljivo na poti v oblak. Spletne učilnice so že tam, v varstvu Arnesa, in tudi mnogo drugih vsakdanjih opravil se seli v virtualna okolja. Uporaba novih tehnologij pa s sabo prinaša tudi številne izzive, predvsem na področju varnosti in odgovornosti. Tukaj ima pomembno vlogo prav Arnes, ki s partnerji v projektu, kot je SAFE-si, pomaga učiteljem, učencem in staršem pri odgovorni in varni rabi interneta.


Na MIZŠ smo pripravili Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske vzgojno-izobraževalne zavode do leta 2020, kjer smo izpostavili tudi pomen osveščanja varne rabe interneta, preko t.i. standarda e- kompetentni učitelj in ravnatelj, ki vsebuje 6 temeljnih e-kompetenc, med njimi tudi ozaveščanje otrok in zaposlenih o varni rabi interneta.