Skoči na vsebino

NOVICA

18. 5. 2017

Strategija dolgožive družbe - javna razprava

 

V četrtek, 18. aprila 2017, ob 14. uri, bo v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani javna razprava o osnutku Strategije dolgožive družbe, ki jo je pripravila Vlada RS.

 

V razpravi bo sodelovala tudi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

 

Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo prebivalstva v Sloveniji. Pričakovano trajanje življenja se povišuje, delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bo intenzivnost teh trendov še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trgu dela, izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju, na področju civilne in politične participacije.

Strategija dolgožive družbe opredeljuje vizijo in glavne cilje pri oblikovanju odgovorov na izzive zaradi spremenjene starostne strukture prebivalstva v Sloveniji ter podaja strateške usmeritve in cilje delovanja na štirih področjih.

 

Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.