Skoči na vsebino

NOVICA

19. 4. 2017

Novinarska konferenca: Rezultati o blagostanju učenk in učencev v okviru mednarodne raziskave PISA 2015


Pedagoški inštitut pripravlja novinarsko konferenco ob predstavitvi rezultatov o blagostanju učenk in učencev v okviru mednarodne raziskave PISA 2015.

 

Novinarska konefernca bo v sredo, 19. aprila 2017, ob 11.00 v sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana).

 

Raziskava PISA zbira podatke o znanju in spretnostih 15-letnih učenk in učencev, ki jih sodelujoče države ocenjujejo kot ključne za uspešno učenje in aktivno sodelovanje v družbi. Raziskava se osredotoča na ugotavljanje sposobnosti mladih, da svoja znanja in spretnosti, pridobljena tekom izobraževanja, učinkovito uporabijo pri soočanju z vsakdanjimi izzivi.

Poleg ugotavljanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, v vsakem ciklu raziskave ugotavljamo tudi t.i. ozadenjske dejavnike dosežkov, med katere se umešča tudi blagostanje učenk in učencev.

Blagostanje v raziskavi PISA 2015 naslavlja področja kot so zadovoljstvo z življenjem, strah pred preverjanjem znanja, učna motiviranost, občutek pripadnosti šoli, nasilje v šolah in podobno. Na tiskovni konferenci bomo prikazali prve mednarodne rezultate, ki se nanašajo na že omenjeni dejavnik dosežkov v sodelujočih državah.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:

 

dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport;
prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, direktor Pedagoškega inštituta in
Klaudija Šterman Ivančič, nacionalona koordinatorka PISE za Slovenijo.