Skoči na vsebino

NOVICA

14. 4. 2017

Sprememba javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«

 

Na podlagi spremenjene Odločitve o podpori, ki jo je dne 13. 4. 2017 izdala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja spremembo javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«.

Sprememba se nanaša na točko 5. točko javnega razpisa Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, ki poleg skupne okvirne višine sredstev, ki so na razpolago, določa tudi dinamiko sofinanciranja po letih. Spreminja se dinamika sofinanciranja, ki znaša:

 

 

 

 • za proračunsko leto 2017: 450.000,00 EUR, od tega:

  • za vzhodno kohezijsko regijo 148.500,00 EUR, od tega:

   • 118.800,00 EUR s PP 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %)  in
   • 29.700,00 EUR s PP 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %);

  • za zahodno kohezijsko regijo 301.500,00 EUR, od tega:

   • 241.200,00 EUR s PP 150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
   •  60.300,00 EUR s 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %);

 • za proračunsko leto 2018: 850.000,00 EUR, od tega:

  • za vzhodno kohezijsko regijo 280.500,00 EUR, od tega:

   • 224.400,00 EUR s PP 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %)  in
   • 56.100,00 EUR s PP 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

  • za zahodno kohezijsko regijo 569.500,00 EUR, od tega:

   • 455.600,00 EUR s PP 150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
   • 113.900,00 EUR s 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).


Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Javni razpis za izbor operacij delno financirata Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.