Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Podpisan je protokol o izobraževanju med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 28. oktobra obiskal kosovski minister za izobraževanje, znanost in tehnologijo dr. Arsim Bajrami. Po pogovorih z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič sta podpisala protokol o izobraževanju.

 

Protokol pomeni zagotovitev izobraževanja in šolanja dijakov ter študentov na dodiplomski ter podiplomski ravni obeh držav podpisnic na vzajemni osnovi do polnopravne vključitve Republike Kosovo v Evropsko unijo. Bistveni element protokola je zagotavljanje ugodnejših pogojev šolanja in študija slovenskih državljanov na Kosovu in kosovskih državljanov v Sloveniji. To pomeni, da jim bodo zagotovljeni enaki pogoji šolanja in študija glede plačila šolnine, kot veljajo za domače študente in študente držav članic Evropske unije.


Ob tem je ministrica dejala, da je protokol podlaga za še tesnejše sodelovanje na področju izobraževanja ter prenosa dobrih praks. Gre za poglobitev vseh dosedanjih aktivnosti na področju visokega šolstva,  tudi izobraževanja študentov Republike Kosovo v Sloveniji, letos je takšnih 90. Državi že uspešno sodelujeta  na področjih vseživljenjskega izobraževanja in srednjega šolstva, trenutno se v Sloveniji ji izobražuje  720 dijakov iz Kosova.  Priložnost sodelovanja v prihodnje pa se še posebej kaže v t.i. platformi Zahodnega Balkana, v katero so vključene vse države nekdanje Jugoslavije, je po podpisu sporazuma dejala ministrica dr. Makovec Brenčič.


Minister dr. Arsim Bajrami je izpostavil, da ima Slovenija zelo dober model srednješolskega izobraževanja, ki je povezan s potrebami trga dela, zato bi se po njem želeli zgledovati tudi na Kosovu. Pomembno se mu namreč zdi  oblikovati takšen izobraževalni sistem, ki bo omogočal čim prejšnjo zaposlitev dijakov na trgu dela.  Na splošno si želi čim več izobraženih, kompetentnih državljanov, zato ocenjuje, da potrebujejo reformo izobraževanja. Pomembna se mu zdi tudi izmenjava visokošolskih profesorjev in študentov. Od Slovenije si obeta pomoč na področju internacionalizacije visokega šolstva ter  pri prizadevanjih za vključitev v bolonjski proces.  Podpis sporazuma je minister Bajrami ocenil kot začrtanje dolgoročnega sodelovanja med državama.


V pogovorih s kosovskim ministrom sta se ministrica in minister dogovorila o oblikovanju delovne skupine, ki si bo prizadevala odpraviti postopkovne in druge ovire, ki še obstajajo na področju priznavanja izobraževanja. Precej pozornosti  sta namenila tudi inšpekcijskemu nadzoru na področju šolstva. Tega na Kosovu vzpostavljajo, zato so zainteresirani za prenos slovenskih dobrih praks pri tem. Kosovo si prizadeva svoj visokošolski sistem umestiti tudi v bolonjski proces. Zato so zainteresirani za prenos slovenskih izkušenj.


Številne priložnosti sodelovanja med državama se obetajo tudi  na področju  znanosti in raziskav, je dejala ministrica, poleg tega pa na področju meduniverzitetnega sodelovanja ter izmenjave v okviru programa Erasmus.  Povezovanje  v smislu kroženja  znanja je tisto, kar si gre obetati od mednarodnih izmenjav, je po podpisu protokola o izobraževanju med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo dejala ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.