Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

UNESCO praznuje svojo 70. obletnico

V letu 2015 UNESCO praznuje svojo 70. obletnico. V ta namen je v Gradu Podsreda v občini Kozje danes, 26. septembra 2015, potekala osrednja slovesnost. Dogodka se je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

 

Ministrica je v nagovoru poudarila, da  je to obletnica organizacije, ki v sebi nosi vizijo, da mir ne temelji na ekonomskih in političnih dogovorih, ampak na človeški etiki, spoštovanju, človeškem dostojanstvu in  solidarnosti. Solidarnost med narodi, ki jo UNESCO predstavlja in si zanjo prizadeva, temelji na dostopu do kakovostne izobrazbe kot temeljne človekove pravice, ki je predpogoj za človekov razvoj, spoštovanje kulturne raznolikosti, zaščite dediščine, znanstvenega sodelovanja in udejanjanje svobode govora. Te prvine so poglavitne za demokracijo, razvoj in človekovo dostojanstvo,« je dejala ministrica. Kot je dejala, so izzivi, ki jih naslavlja misija UNESCO, še kako aktualni. Ministrica se je v nagovoru dotaknila tudi aktualnega dogajanja glede migrantov: »Aktualni tok migrantov znova postavlja na preizkušnjo našo zavezanost k načelom dostojanstva, strpnosti, humanitarnosti, medsebojnega spoštovanja, medkulturnega dialoga. Vse to v sebi nosijo prav vrednote UNESCO. Zato  ne moremo dovoliti, da bi prevladala  nevednost, predsodki in neenakost." 

Ob koncu je ministrica izrazila veselje, da se je Vlada RS na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odločila, da Slovenija na letošnji Generalni konferenci kandidira za članstvo v Izvršnem odboru UNESCO. Tako smo  na najvišji politični ravni  pokazali, da smo ostali zavezani ciljem UNESCO; s programom in aktivnostmi slovenske nacionalne komisije za UNESCO in njenih partnerjev si za to ves čas tudi prizadevamo." 

Vzporedno je potekal tudi Mladinski vrh UNESCO. UNESCO mladinska platforma je edinstven slovenski projekt, ki stremi k neposredni, vzgojni in zabavni povezanosti mladih z mednarodno organizacijo UNESCO. Večplastnost delovanja UNESCO MP omogoča mladim paleto možnosti, kjer lahko razvijajo svoje talente in se s so-vrstniki na družabni način učijo vrednot medgeneracijske in medkulturne složnosti in sodelovanja, pomena izobraževanja ter spoštovanja svetovne zapuščine. Ministrica je ob tej priložnosti nagovorila udeležence Mladinskega vrha. Pozdravila je tovrsten strukturiran dialog in dejala, da je pomembno, da mladi jasno izrazijo svoja pričakovanja in vizijo in da skupaj damo pozornost prihodnosti: prihodnosti vrednot, ki jih želimo živeti in prihodnosti vsega, kar želimo imeti, ne le materialnega, temveč predvsem na duhovni, človeški, ustvarjalni ravni.

Slovenija in UNESCO
UNESCO je bil ustanovljen 16. novembra 1945. Unesco podpira različne svetovne projekte, med katerimi so varovanje kulturne in naravne dediščine, tehnično izobraževanje, izobraževanje učiteljev, promocija neodvisnih medijev in svobode tiska, pismenost, vzdrževanje regionalne in kulturne zgodovine ter promocija kulturne raznolikosti, mednarodni znanstveni programi, varovanje človekovih pravic in pomoč pri razvoju nerazvitih delov sveta. Začetek praznovanj ob UNESCOVI 70. obletnici se je sicer začel 31. oktobra 2014 na sedežu Organizacije v Parizu, in sicer praznovanje zapuščine Nelsona Mandele.

Slovenija ima na UNESCO seznam svetovne dediščine vpisani 2 enoti s področja kulturne dediščine (kolišča na Ljubljanskem barju kot prazgodovinska kolišča okoli Alp, 2011 ter dediščina živega srebra Idrija, 2012) in 1 s področja naravnih vrednot (Škocjanske jame, 1986).


Univerza na Primorskem je postala prva slovenska članica Unescove univerzitetne mreže UNITWIN ter polnopravna članica UNESCO mreže »Kulturni turizem in razvoj« na Pariški Sorboni.

Univerza v Novi Gorici je v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU pridobila poimenovanje podiplomskega študijskega programa Krasoslovje v Krasoslovno študijsko središče UNESCO (UNESCO Chair on Karst Education, junij 2014).

30. septembra 2014 sta generalna direktorica UNESCO Irina Bokova in direktor Inštituta Jožef Stefan (IJS) prof. dr. Jadran Lenarčič podpisala sporazum o ustanovitvi UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje (UNESCO Chair on Open Technologies for Open Educational Resources and Open Learning) s sedežem na IJS v Ljubljani.

V postopku evalvacije in nominiranja je vloga za ustanovitev UNESCO katedre o »Zmanjševanju tveganj pri vodnih ujmah« (UNESCO Chair on Water Related Disaster Risk Reduction) na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo na Univerzi v Ljubljani.