Skoči na vsebino

NOVICA

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2013/2014

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo podatke o tem, katere izobraževalne programe za odrasle udeležence in infrastrukturne dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih, načrtujejo organizacije za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2013/2014.

 

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2013/2014 vsebujejo predvideno število prostih vpisnih mest.
 
Informacije obsegajo:


1. Izvajalce javno veljavnih programov, ki so vpisani v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih ter predvidene podatke o prvem in nadaljnjih vpisih v posamezen program;

 

Odrasli se lahko vpišejo v naslednje programe:

 • program osnovne šole za odrasle;
 • programe nižjega poklicnega izobraževanja;
 • programe srednjega poklicnega izobraževanja;
 • programe srednje strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja;
 • programe poklicno-tehniškega izobraževanja;
 • gimnazijske programe;
 • programe poklicnih tečajev;
 • programe izpopolnjevanja in usposabljanja;
 • posebne programe za odrasle (Usposabljanje za življenjsko uspešnost- UŽU, računalniško opismenjevanje, jezikovi programi, projektno učenje za mlajše odrasle, idr.).
   

2. Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in izvajalce postopkov NPK.
 
3. Izvajalce dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih.

 

Odrasli lahko izkoristijo naslednje dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih:

 • središča za samostojno učenje (SSU);
 • informacijsko in svetovalna središča za izobraževanje odraslih (ISIO);
 • borze znanja (BZ).

Vseh prostih mest za prvi vpis v javno veljavne programe je 48.713, od tega:

 • za osnovno šolo za odrasle 1.592 ali 3%,
 • za srednješolske programe 20.820 ali 43 %,
 • za posebne programe za odrasle 26.301 ali 54%

Največ prostih mest za prvi vpis načrtujejo ljudske univerze, to je  48%, srednje šole 36%, zasebne in druge javne organizacije pa 16%. 
 
Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2013/2014 so dosegljive na naši spletni strani.