Skoči na vsebino

NOVICA

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2012/2013

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo podatke o tem, katere izobraževalne programe za odrasle udeležence in infrastrukturne dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih, načrtujejo organizacije za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2012/2013.


Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2012/2013 vsebujejo predvideno število prostih vpisnih mest.

 

Informacije obsegajo:
1. Izvajalce javno veljavnih programov, ki so vpisani v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih ter predvidene podatke o prvem in nadaljnjih vpisih v posamezen program;


Odrasli se lahko vpišejo v naslednje programe:

 • program osnovne šole za odrasle;
 • programe nižjega poklicnega izobraževanja;
 • programe srednjega poklicnega izobraževanja;
 • programe srednje strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja;
 • programe poklicno-tehniškega izobraževanja;
 • gimnazijske programe;
 • programe poklicnih tečajev;
 • programe izpopolnjevanja in usposabljanja;
 • posebne programe za odrasle (Usposabljanje za življenjsko uspešnost- UŽU, računalniško opismenjevanje, jezikovi programi, projektno učenje za mlajše odrasle, idr.).

 

2. Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in izvajalce postopkov NPK.

 

3. Izvajalce dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih.


Odrasli lahko izkoristijo naslednje dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih:

 • središča za samostojno učenje (SSU);
 • informacijsko in svetovalna središča za izobraževanje odraslih (ISIO);
 • borze znanja (BZ).

Vseh prostih mest za prvi vpis v javno veljavne programe je 51.200, od tega:

 • za osnovno šolo za odrasle 1.600 ali 3%,
 • za srednješolske programe 26.565 ali 52 %,
 • za posebne programe za odrasle 23.035 ali 45%

Največ prostih mest za prvi vpis načrtujejo ljudske univerze, to je  46%, srednje šole 35%, zasebne in druge javne organizacije pa 19%.

 

Besedilo Informacij o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu  2012/2013 je dosegljivo na naši spletni strani.