Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Podelitev nagrad RS na področju šolstva 2011

 

UNESCO je leta 1993 5. oktober razglasil za svetovni dan učiteljev z namenom, da bi ljudem približal poslanstvo ter dosežke učiteljev na področju vzgoje in izobraževanja.

 

V Sloveniji dan učiteljev obeležimo s podelitvijo Nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Nagrade se podeljujejo od leta 1966. Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, s sedanjim imenom jih poznamo od leta 1994.

 

Letošnja slovesna podelitev nagrad je bila v sredo, 5. oktobra 2011, ob 18. uri v Grand Hotelu Union (Miklošičeva 1, Ljubljana).

 

 

 

Nagrajencem sta nagrade predala minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič in predsednik Odbora za podeljevanje nagrad, dr. Pavel Zgaga. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Državnega zbora RS, Ljubo Germič.

 

 

Letošnji nagrajenci so:

 - Marjana Zupančič;

 - mag. Gabrijela Hauptman;

 - Irma Lipovec;

 - Rožana Koštial;

 - Helena Kozar;

 - Viljem Vesenjak;

 - dr. Marko Razpet;

 - dr. Robert Kroflič;

 - Ljudmil Rus;

 - dr. Doroteja Jelenc.

 

 

O Nagradah na področju šolstva

 

Nagrado lahko prejme posameznik/ca, skupina, zavod ali druga organizacija s področja  predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnim poukom slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.
 
Podeliti je mogoče največ 11 nagrad, od tega največ 6 za življenjsko delo.
 
Nagrade se podeljujejo za:

 • izjemne dosežke na področju  vzgoje in izobraževanja,
 • za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja.
   

Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Imenuje ga Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za šolstvo. Vsako leto odbor objavi v sredstvih javnega obveščanja (Uradni list, spletne strani ministrstva) razpis za nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Podelitev nagrad poteka ob svetovnem dnevu učiteljev v začetku oktobra.
 
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva:

 • dr. Ljubica Marjanovič Umek, predsednica
 • dr. Mojca Kovač Šebart 
 •  mag. Valerija Perger
 • Dušan Zagorc
 • Jelena Horvat
 • Božena Bratuž
 • mag. Jožica Frigelj
 • Nives Počkar 
 •  Marija Gregorc