Skoči na vsebino

NOVICA

Medalja odličnosti slovenskemu e-gradivu »Frizerstvo«

 

V Berlinu je v petek, 24. junija 2011, potekala zaključna razglasitev mednarodnih priznanj Comenius EduMedia, ki jih vsako leto podeljuje Nemški inštitut za pedagogiko in informatiko (Gesellschaft fur Pedagogik und Information E.V.).

 

Podjetje DigiEd je skupaj s partnerji Videofon in Fakulteto za elektrotehniko (UNI LJ) prejelo medaljo odličnosti za e-gradivo »Frizerstvo« (www.egradiva.si), njegova izdelava je bila sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Medalja jih je postavila ob bok velikim mednarodnim podjetjem kot so založba Pearson, FWU, Smart, Nintendo Europe, itd.. Poleg tega sta še dve e-gradivi "Biologija celice" podjetja Videofon in "Vedeževo okolje" založbe DZS prejeli priznanje odličnosti v
e-izobraževanju, ki sta bili tudi izbrani za sofinanciranje na zadnjem javnem razpisu za e-gradiva iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Več na http://gpi-online.de/front_content.php.

Vsa e-gradiva sofinancirana iz MŠŠ in ESS so dostopna na
http://www.mizs.gov.si/si/solstvo/ikt_v_solstvu/e_gradiva/ alihttp://skupnost.sio.si/mod/wiki/view.php?id=73919&page=E-gradiva