Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna razprava o delovnem gradivu za osnutek Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

 

 

V skladu z našim načrtom dela pripravljamo tudi spremembe  Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju oziroma zaradi obsežnosti sprememb kar nov zakon.

 

Gradivo še ni dokončno oblikovano, je pa dovolj dodelano, da se lahko po našem mnenju o njem   začne javna strokovna razprava, saj ocenjujemo, da je področje poklicnega in strokovnega izobraževanja pomembno zadeva širšo javnost.

 

Posebej opozarjamo na ključne nove zakonske rešitve, ki predvidevajo:

 

 

- več praktičnega usposabljanja na delovnem mestu. Ne gre le za praktični pouk, ki se opravlja v specializiranih učilnicah, tudi v delovnem procesu, vendar pod vodstvom učitelja/učiteljice praktičnega pouka, ampak za usposabljanje z delom;

 

- tudi predlagano gradivo izhaja iz predpostavke, da temelji poklicno in strokovno izobraževanje na socialnem partnerstvu. To se izkazuje  pri načrtovanju izobraževanja  (opredeljevanja poklicnega standarda, ki je podlaga za pripravo izobraževalnih programov), programiranja  (v komisijah za pripravo izobraževalnih programov  sodelujejo učitelji, delodajalci in strokovnjaki s Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje) in pri izvajanju izobraževanja  (del praktičnega izobraževanja se mora izvajati  v neposrednem delovnem procesu, zaradi poklicne socializacije in  zaradi pridobivanja zelo pomembnih poklicnih kompetenc); s tem v zvezi je izpostavljena vloga zbornic, ki imajo tudi v veljavnem zakonu pomembna zakonska pooblastila pri vodenju registrov učnih mest in verifikaciji teh mest, pri predlaganju in usklajevanju poklicnih standardov, pri  izvajanju mojstrskih, delovodskih oziroma poslovodskih izpitov, organizaciji praktičnega dela zaključnih izpitov, vmesnih preizkusih v dualnem sistemu itd;

 

- odpravljamo vajeniško razmerje kot posebno obliko delovnega razmerja in  predlagamo, da se  odnosi med dijakom, šolo in delodajalcem uredijo s pogodbo, ki povzema vse pozitivne izkušnje iz vajeniškega razmerja. Odpravljamo  z zakonom določeno nagrado za vajence in  napotujemo na  kolektivne pogodbe med delodajalci in delojemalci  (te pogodbe imajo že doslej tudi člene o tem);  menimo, da je Evropska socialna listina, katere podpisnica je tudi naša država, ustrezna podlaga za kolektivno dogovarjanje o nagradah dijakov pri praktičnem usposabljanju;

 

- opredeljujemo sodobno vsebino poklicnega standarda, ki nadomešča dosedanje nomenklature poklicev in opredeljujemo proceduro sprejemanja teh dokumentov v skladu z doslej uveljavljeno prakso pristojnega strokovnega sveta;

 

- v zakonu pripravljamo podlage za uveljavitev evropskih dogovorov, na primer o Europassu ter o  kreditnem sistemu tudi v poklicnem izobraževanju;

 

- v skladu s konceptom vseživljenjskega učenja poskušamo uzakoniti  potrjevanje  znanja, kompetenc in spretnosti, ki si jih je posameznik pridobil s formalnim, neformalnim ali informalnim učenjem. V certifikatnem sistemu so to že  ustaljeni postopki, pripravljamo naslednji korak, da se to ne prizna samo pri potrjevanju kvalifikacij, ampak tudi v izobraževalnem procesu.

 

Prosimo torej za sodelovanje pri pripravi rešitev, ki bodo v naslednjih letih pomembno usmerjale poklicno in strokovno izobraževanje v naši državi.

 

Vaša mnenja, sugestije in predloge pričakujemo do 22. septembra 2005, ki jih posredujte na naslov:

 

gp.mss(at)gov.si

 

Za vaše sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

 

 

 

Dr. Milan Zver

M I N I S T E R

 

 

Priloga:

- osnutek Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju