Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Šolsko leto v številkah in novosti v šolskem letu 2019/2020

 

Za 183.892 učenk in učencev ter za 73.225 dijakinj in dijakov se začenjajo poletne počitnice. V Sloveniji imamo 455 matičnih osnovnih šol, 319 podružničnih šol ter 27 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah. Na področju srednjega šolstva je 111 javnih srednješolskih zavodov – to so šolski centri kot celota, srednješolske programe pa je izvajalo 143 srednjih šol. V šolskem letu 2018/2019 je delovalo 54 javnih in 15 zasebnih glasbenih šol.

 

V začetku  šolskega leta 2019/2020 bo v vrtce vključenih več kot 87.000 otrok. Osnovne šole bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo predvidoma 187.525 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prestopilo 20.840 prvošolk in prvošolcev. Srednje šole bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo približno toliko dijakinj in dijakov kot v letošnjem šolskem letu, ko jih je bilo 73.225. Od tega jih bo v prvih letnikih približno 20.500.

 

V šolskem letu 2018/19 se je na domu izobraževalo 332 otrok. V Evropski šoli se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo 10 učencev, in sicer je bilo v P1 vključenih 5 učencev, v P2 pa tudi 5 učencev.

 

Že drugo šolsko leto zapored bodo vrtci imeli možnost organizirati krajši program in v celoti pridobiti sredstva iz državnega proračuna MIZŠ. Krajši program, ki je za starše otrok brezplačen, vrtec organizira za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec in bodo v tekočem šolskem letu dopolnili šest let.

 

V novem šolskem letu se bosta začela uporabljati prenovljena učna načrta za učni predmet Slovenščina in za izbirni premet Čebelarstvo. Med izbirnimi predmeti bodo učenci lahko izbirali dva nova izbirna predmeta: Filmsko vzgojo in Slovenski znakovni jezik. Za oba  je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje v letu 2018 sprejel nova učna načrta.

 

Praksa, ki se je začela izvajati v šolskem letu 2018/19, da ministrstvo letno zagotavlja poleg sredstev za obnovo učbeniškega sklada za vse razrede osnovne šole še sredstva za nakup učbenikov in drugih učnih gradiv za prvi razred osnovne šole, je v šolskem letu 2019/2020 razširjena še na drugi razred. Tudi drugošolčki bodo v novem šolskem letu učna gradiva prejeli brezplačno.

 

Z novim šolskim letom bodo v veljavo stopile tudi spremembe Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njima izenačujemo obravnavo vseh dijakov glede njihove odsotnosti od pouka. Srednje šole in starši dijakov se bodo medsebojno obveščali o morebitnih odsotnostih dijakov, kar velja tudi za starše polnoletnih dijakov.