Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka Martina Vuk v Bruslju za krepitev družbene vloge športa

Drugi dan zasedanja Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport so ministrice in ministri, pristojni za šport, v Bruslju obravnavali aktualna vprašanja s področja športa. Državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk se je na srečanju zavzela za krepitev družbeno odgovorne vloge športa ter za čimprejšnje vključevanje otrok invalidov v športne dejavnosti in širjenje parašporta.

 

Zaradi trenda upadanja fizične aktivnosti otrok in mladih v EU je romunsko predsedstvo predlagalo javno razpravo z naslovom Povečanje udeležbe mladih in otrok v športu v Evropi 21. stoletja. Vsi navzoči so se strinjali, da je potrebno mlade spodbujati k večjemu športnemu udejstvovanju. Telesna aktivnost izrazito upada, kar negativno vpliva tako na psihično počutje kot tudi na zdravje.

Državna sekretarka Martina Vuk se je uvodoma zahvalila romunskemu predsedstvu za spodbudo k sistematični razpravi o pomenu športa. Po njenih besedah moramo krepiti družbeno odgovorno vlogo športa, ki s seboj prinaša veliko pozitivnih spodbud – osvajanje različnih veščin in ključnih kompetenc, vključevanje v skupine in krepitev vrednot, kot je denimo sodelovanje. Poudarila je, da je ključno pripraviti sistemske ukrepe za spodbujanje gibanja od malih nog dalje, denimo dodatne ure športa.

 

Martina Vuk je še poudarila, da je doba digitalizacije realnost, ki je pri mladih nemalokrat nadomestila gibanje, a ocenjuje, da lahko dobo digitalizacije uporabimo za pozitivne spodbude, kot je sistematično spremljanje rezultatov. Pri tem je izpostavila primer dobre prakse Slovenije na tem področju, in sicer sistem SLOfit ter Športno vzgojni karton, ki temeljita na medresorskem sodelovanju in omogočata sistematično spremljanje razvoja generacij že več desetletji. Kot je poudarila, imamo trenutno podatke za 70 % populacije, v naslednjih 17 letih pa pričakujemo, da bomo imeli omenjene podatke za celotno slovensko populacijo. Na podlagi izmerjenih rezultatov lahko pripravljamo ukrepe, ki v Sloveniji že prinašajo vidne rezultate, saj sodimo med države, ki so že uspele obrniti trend in tako ustaviti napredovanje debelosti med mladimi.

 

Med drugimi ukrepi je predlagala tudi čimprejšnje vključevanje otrok invalidov v športne dejavnosti in širjenje parašporta. Ob zaključku je poudarila pomembnost namenjanja dodatnih evropskih finančnih sredstev za spodbujanje športa na vseh nivojih.

 

Udeleženci so na zasedanju sprejeli sklepe o predstavljanju EU v ustanovnem odboru svetovne antidopinške organizacije WADA ter koordinaciji stališč EU in držav članic pred srečanji WADA, pa tudi o dostopu do športa za invalidne osebe.

 

Prvi dokument je romunsko predsedstvo pripravilo z namenom nadgraditi dosedanji sistem zastopanja držav članic v odborih WADA. Drugi dokument pa se osredotoča tako na ključne ovire, s katerimi se srečujejo invalidne osebe, ko gre za udeležbo in dostop do športa, kot tudi na ustrezno identifikacijo načinov in rešitev za izboljšanje dostopa invalidnih oseb do organiziranega športa. S tem bi posledično lahko izboljšali možnosti za njihovo udeležbo.

 

Pod točko razno je Slovenija podprla predlog Danske k čim prejšnji uveljavitvi Konvencije Sveta Evrope o boju proti prirejanju športnih izidov, saj je ključnega pomena, da se čim prej vzpostavi ponovna razprava o načinih boja proti prirejanju športnih izidov.