Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključna izjava dr. Jerneja Pikala v imenu vseh udeležencev zasedanja ministrov OECD

 

 

Minister dr. Jernej Pikalo je imel v sklepnem delu dvodnevnega zasedanja ministrov OECD zaključni govor v imenu vseh udeležencev. OECD ima kot skupina najbolj razvitih držav odgovornost, da skupno znanje, izkušnje in védenje deli preko meja svojih držav članic. Srečanje je dokaz, da so tovrstni forumi nujni za izmenjavo pogledov, ne glede na to, kako različni so, kar zgolj utrjuje našo zavezanost in predanost multilateralizmu. Sprejem skupne izjave, ki vsebuje tudi priporočila za področje umetne inteligence, je po ministrovih besedah dokaz, da je OECD skupaj z državami članicami sposoben hitrega javno-političnega odziva na hitro spreminjajoče tehnološke in družbene okoliščine ter pri tem posebno pozornost namenja socialnemu pogledu na ta vprašanja.


Ob tej priložnosti se je zahvalil sopredsedujočim državam Slovaški, Koreji in Kanadi ter sekretariatu OECD za organizacijo in pripravo gradiv na izjemno pomembno temo, ki predstavlja izziv za vse države. Zato je tudi ustrezno, da jo skupaj naslavljamo in usmerjamo.


Ministre in ostale udeležence zasedanja je minister dr. Pikalo povabil, da se pridružijo Vrhu veščin, ki ga bomo leta 2020 z OECD organizirali v Sloveniji.