Skoči na vsebino

NOVICA

Vsakršne zlorabe in nasilje, še zlasti ko gre za otroke, so skrajno zavržno in nesprejemljivo dejanje


Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo bili preko medijev obveščeni o primeru domnevne spolne zlorabe otroka v enem od slovenskih vrtcev. Inšpektorat RS za šolstvo in šport je takoj začel s postopki preverjanja v skladu Zakonom o šolski inšpekciji. Policijo in Združenje proti spolnemu zlorabljanju smo zaprosili za vse razpoložljive podatke in dosedanje ugotovitve, na podlagi katerih bomo tudi ustrezno ukrepali.


Vsakršne zlorabe in nasilje, še zlasti ko gre za otroke, so skrajno zavržno in nesprejemljivo dejanje, do katerih mora veljati ničelna toleranca. V takšnih primerih je treba nemudoma odločno ukrepati. Odgovornost ravnateljice/ravnatelja vrtca je, da v primeru suma zlorabe otroka takoj zavaruje domnevno žrtev nasilja in vzgojiteljico/vzgojitelja takoj umakne z delovnega mesta. Nedopustno je, da se ne ukrepa in da se o sumu zlorabe ne obvesti pristojnih institucij.


Inšpektorat RS za šolstvo in šport lahko (v skladu s 16. členom Zakona o šolski inšpekciji) v primeru utemeljenega suma, da je delavec napeljeval k spolni zlorabi ali spolno zlorabljal otroka, izreče suspenz temu zaposlenemu. Poleg tega se v inšpekcijskem postopku spremlja in preverja aktivnosti in izvedene ukrepe s strani ravnateljice/ravnatelja.