Skoči na vsebino

NOVICA

Podatki o prijavah in prostih mestih po končanem roku za prenos prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020

 

Do 23. aprila 2019, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 na 22.796 razpisanih mest prijavilo 18.811 kandidatov (lani 18.175). V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 925 kandidatov (lani 437). Vpis bo omejen na 43 javnih šolah (lani 41) in 1 zasebni šoli (lani prav tako 1). Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 31,3 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 27,7 odstotka) oziroma v programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 5.894 kandidatov (lani 5.037).

 

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 484 (lani 486) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.732 (lani 3.666) kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7.974 (lani 7.519) kandidatov in v programe gimnazij 6.621 (lani 6.504) kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.386 (lani 5.328), od tega za programe zasebnih šol 418 (lani 431) kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.235 (lani 1.176) kandidatov.     

 

Iz podatkov je razvidno, da je letos v primerjavi z lanskim letom v skoraj vseh vrstah programov več prijavljenih, kar je verjetno posledica dejstva, da se prihodnje šolsko leto v srednje šole vpisuje večja generacija kot lani. Letos namreč zaključuje osnovno šolo 17.684 devetošolcev, kar je 599 kandidatov več kot lani. Za vpis v srednjo šolo za naslednje šolsko leto je sicer prijavljenih več kandidatov, kot je devetošolcev, ki letos zaključujejo osnovno šolo, saj so se na razpisana mesta prijavili tudi kandidati, ki so zaključili samo osnovnošolsko obveznost in vsaj sedem razredov, kar je zadosten pogoj za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja, dijaki, ki se z naslednjim šolskim letom ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug izobraževalni program (dijaki preusmerjenci), dijaki, ki niso bili uspešni v prvotno izbranem programu, nekaj pa je tudi prijavljenih kandidatov, ki osnovno šolo v tem šolskem letu zaključujejo v tujini (dijaki tujci).

 

V naslednjem šolskem letu širimo mrežo programov srednjega poklicnega izobraževanja, v katerih se bodo lahko dijaki izobraževali tudi v vajeniški obliki. V vajeniški obliki se bo v naslednjem šolskem letu možno izobraževati v 12 izobraževalnih programih. Trenutno je na teh programih v vajeniški obliki izobraževanja skupno prijavljenih 80 kandidatov, in sicer 28 v programu Oblikovalec kovin – orodjar, 13 v programu Mizar, 10 kandidatov v programu Steklar, 9 v programu Mehatronik operater, 7 v programu Strojni mehanik., 6 kandidatov v programu Slikopleskar – črkoslikar, 3 kandidati so v vajeniško obliko izobraževanja prijavljeni na programu Elektrikar, po 1 kandidat pa v programih Zidar, Gastronomske in hotelske storitve, Klepar – krovec in Papirničar.

 

Prvotno število razpisanih mest se bistveno ni spremenilo, za novince je še vedno na voljo 4.277 prostih mest (lani 4.743), in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja še 220 (lani 138), v programih srednjega poklicnega izobraževanja še 2.437 (lani 2.556), v programih srednjega strokovnega izobraževanja še 1.227 (lani 1.577), v programih gimnazij pa še 393 (lani 472) mest, od tega v splošnih gimnazijah 266 mest (lani 342), v programih strokovnih gimnazij pa 127 mest (lani 130).

 

Za programe, kjer je število prijav preseglo število razpisanih mest, prostorske in kadrovske zmogljivosti šole pa to omogočajo, smo zagotovili dodatnih 292 (lani 200) vpisnih mest v javnih šolah.

 

  • Podrobnejši podatki (doc)