Skoči na vsebino

NOVICA

Minister dr. Pikalo v Barceloni pozval h krepitvi partnerstva na področju visokega šolstva in raziskav v evro-sredozemski regiji

V Barceloni se je v petek, 12. aprila, odvijala mednarodna konferenca z naslovom »Priznavanje kvalifikacij visokega šolstva: kje ima mesto evro-sredozemska regija?«. Na povabilo Unije za Sredozemlje in Evro-sredozemske univerze se je konference predstavnikov 43 držav članic Unije za Sredozemlje udeležil tudi minister dr. Jernej Pikalo.


Udeleženci so osvetlili novosti in iniciative, ki so povezane s priznavanjem kvalifikacij v visokem šolstvu v evro-sredozemski regiji, identificirali so priložnosti za nadaljnji razvoj in ustvarjanje politik, največ pozornosti pa so namenili priporočilom ukrepov za prihodnost, s poudarkom na tesnejšem regionalnem sodelovanju.


Minister dr. Jernej Pikalo je kot govorec nastopil v panelni razpravi o viziji uresničevanja zavez o ustvarjanju visokošolskega in znanstvenega prostora v evro-sredozemski regiji. V sodelovanju med akademiki, študenti in raziskovalci iz držav Evropske unije in partnerskih držav iz območja južnega Sredozemlja minister dr. Pikalo vidi most, ki lahko ljudi povezuje. »Integracija na področju visokega šolstva mora slediti korakom držav članic EU. Vzajemno priznavanje diplom in kvalifikacij je tovrsten ukrep. Ta sistem pa deluje zgolj ob predpostavki visoke stopnje zaupanja med vpletenimi državami,« je v Barceloni dejal minister.


Orisal je pomembne mejnike v sodelovanju, ki ga je je pred 24 leti začrtal Barcelonski proces. Ta je pomenil prelomnico v evro-sredozemskih odnosih. V Barcelonski deklaraciji so bili določeni glavni cilji partnerstva, med njimi tudi spodbujanje področja raziskav in razvoja. Na ministrskem srečanju v Kairu  je bila leta 2007 podpisana deklaracija, ki je podlaga za sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskav v evro-sredozemski regiji. Minula gospodarska kriza, pa tudi politične krize, so sodelovanje zavrle, zdaj pa je napočil čas, da se ambiciozne cilje obeh deklaracij udejani, je v Barceloni pozval minister dr. Pikalo: »Pred 24 leti smo se dogovorili o skupnih vrednotah, pred nekaj leti smo se osredotočili na prednostna področja, sedaj pa je napočil čas za rezultate.« Institucionalni okvir za to daje leta 2008 ustanovljena Unija za Sredozemlje. Minister je pozval h krepitvi partnerstva ter k sodelovanju, ki bo v prid državljankam in državljanom evro-sredozemskega območja.


Ob robu konference se je minister dr. Pikalo srečal z generalnim sekretarjem Unije za Sredozemlje Nasserjem Kamelom. Generalni sekretar se je ministru zahvalil za udeležbo, ki jo razume kot jasen znak zavezanosti Republike Slovenije Uniji za Sredozemlje.


Minister dr. Jernej Pikalo je generalnega sekretarja Nasserja Kamela povabil na uradni obisk v Slovenijo. Načela pa sta tudi vprašanje sodelovanja med EMUNI in sredozemsko univerzo v Fezu. Minister in generalni sekretar sta podprla  idejo o organizaciji ministrske konference za visoko šolstvo Unije za Sredozemlje, ki bi jo gostila Republika Slovenija.