Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija na Mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu kot ena najuspešnejših držav na področju izobraževanja

V Helsinkih je 14. in 15. marca Mednarodni vrh o učiteljskem poklicu ISTP 2019. Slovensko delegacijo vodi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, v njej so tudi Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Barbara Novinec, ravnateljica Vrtca Galjevica, ter Maja Mihelič Debeljak, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja. Krovna tema razprav obravnava prihodnost poučevanja in učenja z vidika vodenja, inovativnih pedagogik in praks s poudarkom na predšolski vzgoji in izobraževanju ter oblikovanje trajnostnih šol, naravnanih na potrebe sodobne družbe.

 

V razpravah v Helsinkih sodelujejo politični predstavniki vlad, voditelji reprezentativnih sindikalnih organizacij in učitelji držav, ki so izbrane po merilih uspešnosti oziroma napredovanja glede na mednarodne kazalnike OECD v izobraževanju. Slovenija je aktivna udeleženka vrha že od samega začetka, saj je v mednarodnih raziskavah prepoznana kot ena najbolj uspešnih držav na področju izobraževanja.

 

Mednarodni vrh poteka v treh vsebinskih sklopih. Prvi dan so udeleženci razpravljali o izzivih pri vodenju različnih razsežnosti izobraževalnih sistemov in o ukrepih za krepitev strateškega vodenja in upravljanja institucij ob spodbujanju sodelovanja.

 

Minister dr. Pikalo je izpostavil dolgoletno zavedanje o pomenu vodenja v izobraževanju, ki smo ga v Sloveniji vzpostavili s Šolo za ravnatelje in programi, v okviru katerih se izobražujejo vsi ravnatelji. S številnimi programi in projekti smo v Sloveniji razvili različne modele vodenja in usposabljanja za vodenje na različnih ravneh in skupinah. “Ob tem pa ostajajo ključni izzivi za prihodnost, kako sistemsko umestiti različne pilotne projekte in modele vodenja, kako ujeti in umestiti ustrezno dinamiko sprememb in kako sistemsko umestiti stabilen in trajnosten model vodenja v vse bolj kompleksni družbi.”

 

V drugi razpravi so se razpravljalci vsebinsko posvetili inovativnim pedagogikam in praksam, ki vplivajo na vključenost, učenje, razvoj in kakovost programov  predšolske vzgoje in izobraževanja.

 

Slovenski minister je izpostavil visoko kakovost slovenskih javnih vrtcev ter pomen zagotavljanja kakovosti predšolske vzgoje in izobraževanja, ki poleg kakovostnega programa in odprtega kurikula zajema tudi prostorske in kadrovske normative.

 

V nadaljevanju mednarodnega vrha v petek, 15. marca, bodo udeleženci razpravljali o vplivih raznovrstnih sodobnih izzivov na izobraževanje, o učiteljskem poklicu, potrebah učencev in dijakov ter o novih paradigmah oziroma vzorcih, ki so potrebni za spodbujanje trajnostnega načina življenja.
 
Minister dr. Jernej Pikalo je na mednarodnem vrhu v razpravi povedal, da Slovenija v letu 2019 predvideva široko razpravo o usmeritvah izobraževalnega področja v naslednjem desetletju. Poudarek bo na kompetencah in motivaciji strokovnih delavcev v izobraževanju. Proces se bo naslonil na podatke in ugotovitve več projektov oziroma raziskav na nacionalni ravni ter na različne študije in raziskave na mednarodni ravni, kjer bodo na področju učiteljskega poklica predvsem ključna sporočila raziskave OECD o učenju in poučevanju TALIS 2018.