Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na prvi seji Sveta za študentska vprašanja Vlade RS predstavili smer predloga novele ZViS in dosegli dogovor o odprtem in konstruktivnem sodelovanju

 

V prostorih Vlade Republike Slovenije je bila  v sredo, 13. marca 2019, prva seja Sveta Vlade RS za nova študentska vprašanja, ki mu predseduje minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. V uvodnem delu seje so predstavniki vlade in študentov razpravljali o predlogih za spremembe poslovnika ter sprejeli sklep, da se poslovnik zapiše bolj pregledno, da se zapisnike sej sveta po novem potrjuje korespondenčno, in sicer  v roku 8 dni po seji sveta. Na predlog študentov se poslovnik v členu, ki določa časovnico sveta, ne spreminja in ostaja enak, kar pomeni, da se Svet za študentska vprašanja Vlade RS še vedno sestaja vsaj enkrat na dva meseca. Sprejet je bil tudi predlog predstavnikov študentov, da je nek sklep Sveta sprejet, če zanj glasuje več kot polovica članov predstavnikov študentov oziroma več kot polovica članov predstavnikov Vlade RS.

 

Državni sekretar dr. Jernej Štromajer je članom sveta predstavil predlog novele Zakona o visokem šolstvu (ZViS). Dejal je, da je glavni cilj novele, da jasno določimo definicijo javne službe, uredimo vprašanje učnega jezika, uredimo dinamiko financiranja visokega šolstva in dosežemo 1 % BDP ter definiramo tudi učne obveznosti profesorjev. Minister dr. Jenej Pikalo je v pogovoru o ZViS dodal, da se vsi skupaj zavedamo, da področje visokega šolstva potrebuje modernizacijo ter poudaril, da bomo na ministrstvu zakonodajo na področju visokega šolstva spreminjali v duhu socialnega partnerstva, v dialogu, konstruktivno, tvorno in transparentno. "Ne gre le za spreminjanje zakona, gre za širši pogled na visoko šolstvo, gre za nujnost modernizacije področja, ki ga moramo doseči tudi sistemsko," je zaključil minister dr. Pikalo.

 

Tema Sveta je bilo tudi bivanje študentov in trenutna problematika pomanjkanja študentskih postelj, ki še vedno ostaja vprašanje za blizu 400 študentov. Minister dr. Pikalo je poudaril, da moramo težavo reševati v dani situaciji, ki pa nikakor ni rožnata, in kjer pravzaprav ni dobrih rešitev. Zato je članom sveta predstavil predlog, da najprej pregledamo kvote postelj študentov programa Erasmus, kar pa zagotovo ni dobro z vidika internacionalizacije, s čimer so se strinjali tudi člani predstavniki študentov, ki bi vprašanje pomanjkanja postelj raje reševali na drugačen način. "Na ministrstvu se seveda problematike zavedamo in zelo aktivno iščemo rešitve, naročili smo tudi pripravo različnih idejnih projektov, kako bi lahko povečali kapacitete študentskih domov, kar pa je seveda povezano z veliki investicijskimi vlaganji, s katerimi pa trenutno ne razpolagamo," je še dejal državni sekretar dr. Jernej Štromajer.

 

Prva seja je minila v duhu spoznavanja in medsebojnega dogovora o odprtem in konstruktivnem sodelovanju, minister dr. Pikalo pa je ob koncu predstavnike Sveta povabil k oddaji predlogov za pripravo Bele knjige, kjer so, zlasti na področju izobraževanja odraslih, udeleženi tudi člani predstavnikov študentov.