Skoči na vsebino

NOVICA

S predlaganimi spremembami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sledimo ustavni odločbi

 

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je na koalicijskem vrhu  predstavil izhodišča za spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerimi na ministrstvu uresničujemo ustavno odločbo glede financiranja zasebnih osnovnih šol.

 

S predlaganimi spremembami želimo urediti pogoje za prihodnje delovanje zasebnih šol. Omogočiti želimo delovanje in financiranje zasebnih osnovnih šol v skladu z odločbo ustavnega sodišča, obenem pa želimo zavarovati javni interes oziroma javno šolstvo.


Predlog MIZŠ tematiko naslavlja celovito. Vzpostavlja koncept delitve programov na javno veljavne in tiste, ki so pridobili javno veljavnost, s predlaganimi spremembami zakona se določajo pogoji za prihodnje financiranje zasebnih šol, določa se tudi obseg zasebnih izvajalcev programov na posameznem območju, s čimer želimo omogočiti čim bolj enakomerno razporeditev šol po državi.


Uveljaviti želimo načelo enakega financiranja za vse po zakonu obvezne predmete, ne glede na to, ali jih izvaja javna ali zasebna šola.

 

Predlagane spremembe predstavljajo strokovna izhodišča, ki smo jih pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Na tej podlagi je potrebno opraviti politično razpravo v okviru koalicije in sprejeti odločitev, ki bo uživala večinsko podporo v Državnem zboru RS.