Skoči na vsebino

NOVICA

Argumenti bi morali biti podprti z resnico in ne z lažmi - Odziv na neresnično poročanje medijev

 

V članku z naslovom "Argument: Kako je priznani kardiolog ostal brez raziskovalnega programa", objavljenem na spletni strani Siol.net, je zapisana eklatantna laž. Nikakor ne drži, kot je navedeno, da je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo s sklepom "potrdil ukinitev raziskovalnega programa dr. Marka Noča, čeprav je Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) ta program ocenila pozitivno in sklenila, da rezultati programa upravičujejo vlaganje javnih sredstev". Minister je podpisal sklep znanstvenega sveta ARRS o predlogu izbora prijav raziskovalnih organov, iz katerega povsem nedvoumno izhaja, da znanstveni svet ministru predlaga "zavrnitev prijave za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, saj v postopku ocenjevanja ta prijava ni dosegla skupne ocene višje od 14 točk".


Pri pripravi odločbe je ministrstvo, kot vselej, v celoti sledilo predlogu znanstvenega sveta ARRS. Minister, pristojen za znanost, v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti izda odločbo o podelitvi koncesije na podlagi predloga podelitve koncesije, ki ga pripravi znanstveni svet agencije. Gre za povsem ustaljen postopek, ki tudi v tem primeru ni v ničemer odstopal od ostalih tovrstnih postopkov.


V članku je najprej zapisana laž, da je minister odločil v nasprotju z oceno ARRS, v naslednjem odstavku pa piše, da je javna agencija za raziskovalno dejavnost sklenila, da se raziskovalni program dr. Noča ukine. Gre za povsem protislovne navedbe.


V izogib kakršnemukoli vplivu politike, primerljivo z mednarodnimi dobrimi praksami, evalvacijske procese opravlja ARRS (v skladu z veljavnimi pravili, katerih oblikovanje je v veliki meri v rokah znanstvenega sveta in upravnega odbora agencije). O izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter projektov v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti na podlagi neodvisnega ter po metodologiji in merilih mednarodno primerljivega preverjanja odloča ARRS, ki tudi izvaja njihovo financiranje. To velja tudi za raziskovalne programe, ki jim je podeljena koncesija, saj so vsi predlogi raziskovalnih programov ocenjeni na enak način. S tem je zagotovljena konsistentnost ocenjevalnega postopka. Tako ministrstvo, skladno z nacionalnim pravnim redom, podeli koncesije, kjer pa v celoti sledi rezultatom ocenjevalnega postopka, izvedenega na ARRS.