Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejet akcijski načrt v okviru strategije internacionalizacije visokega šolstva

Vlada je sprejela dvoletni akcijski načrt za obdobje do leta 2020 v okviru Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020. Strategija je usmerjena na pet ključnih področij, in sicer: mobilnost, kakovost, spodbujanje razvoja medkulturnih kompetenc, usmerjenost v prednostne regije in promocija, podpora ter spremljanje strategije.

 

Prioriteta ostaja mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje. Prav tako je prioriteta  kakovostno mednarodno znanstveno-raziskovalno in razvojno sodelovanje.

 

Cilji akcijskega načrta za obdobje 2018-2020 sledijo strukturi ključnih področij ter ohranjajo vseh 25 ciljev in 49 ukrepov Strategije.