Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 - 2. del

 

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

 

Na razpis se je mogoče prijaviti do 31. 1. 2019. Nanj lahko kandidirajo strokovni delavci, ki so v študijskem letu 2018/19 vpisani v razpisu navedene študijske programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje.

 

Do subvencioniranja šolnine so v skladu z določili razpisa upravičeni strokovni delavci, ki so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca in za namen financiranja šolnine študijskega programa niso in ne bodo prejeli sredstev s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti. Če je kandidat za namen financiranja šolnine študijskega programa prejel sredstva s strani pravne osebe, se v skladu z namenom razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne osebe ne presega šolnine za študijski program za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje.

 

Besedilo razpisa s prilogami je objavljeno na spletni strani ministrstva.