Skoči na vsebino

NOVICA

Minister dr. Pikalo sprejel učitelje slovenščine na univerzah v tujini

Minister dr. Jernej Pikalo in državni sekretar dr. Jernej Štromajer sta v četrtek, 20. decembra, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na tradicionalnem sprejemu sprejel učitelje slovenščine na univerzah v tujini. Zahvalil se jim je za njihovo delo in dejal, da so odlični ambasadorji Slovenije, slovenske kulture, zgodovine, jezikoslovja in književnosti.


V tem študijskem letu je na 27 evropskih univerzah slovenistika organizirana kot študijska smer in/ali kot diplomski oziroma podiplomski študij. Sicer pa se na več kot 60 tujih univerzah na letni ravni slovenščine uči ali jo študira več kot 1700 študentov. Slovenščina po svetu je konkurenčna jezikom z veliko večjim številom govorcev. K temu pripomorejo strokovna organiziranost programa, odlični učitelji in dodatni projekti na slovenistikah, je v nagovoru poudaril minister dr. Pikalo.


Zahvalil se je tudi vsem na Oddelku za slovenistiko in Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki kot nosilci programa koordinirajo mrežo učiteljev na tujih univerzah, obenem pa skrbijo za aktualno strokovno literaturo ter za izvedbo dodatnih projektov programa, strokovnih srečanj in izobraževanj.