Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev rezultatov raziskave Evroštudent o socialnih in ekonomskih pogojih življenja študentov

V petek, 14. decembra 2018, je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala konferenca, na kateri smo predstavili mednarodne rezultate raziskave Evroštudent. Gre za mednarodni projekt, ki zagotavlja mednarodne primerjalne podatke za socialno razsežnost visokega šolstva v Evropi in omogoča vpogled v socialno ozadje ter značilnosti študentske populacije, vstop v visoko šolstvo, vrste in načine študija, študentsko delo, sredstva, stroške in stanovanjske razmere študentov, mobilnost in internacionalizacijo kot tudi oceno študija ter prihodnjih načrtov študentov.


V uvodnem nagovoru je minister dr. Jernej Pikalo dejal, da pri študentih ne šteje samo izobrazba ali akademski uspeh, ampak tudi ekonomski in socialni pogoji študija. »Ni vseeno, da dve petini študentov z zdravstvenimi težavami meni, da zdravstvena oskrba, ki so jo deležni v času študija, ni zadostna. Tudi ni vseeno, koliko študentov mora delati, zato da lahko študirajo oz. da izboljšujejo svoj socialni položaj. To pomeni, da je za marsikoga ekonomski in socialni študij še vedno lahko ovira za študij,« je poudaril minister in ob tem dodal, da je po drugi strani študentsko delo pomembno zaradi izkušenj in stika z delodajalci, zato da je kasnejši prehod na trg delovne sile lažji.   


V nadaljevanju je dr. Kristine Hauschildt iz German Centre for Higher Education and Science Studies predstavila mednarodne rezultate raziskave Evroštudent VI, za tem pa je dr. Alenka Gril s Pedagoškega inštituta predstavila še rezultate za Slovenijo.


Nekaj ugotovitev:

 

 • Povprečna starost študentov v Sloveniji je bila 24,1 let (± 5,0 let), kar je približno eno leto manj, kot je bila povprečna starost vseh študentov v vseh EVROŠTUDENT- državah (povprečje 25,0 let, ± 2,0 leti).
 • V Sloveniji je v terciarno izobraževanje vključenih več žensk (58 %) kot moških. Zastopanost spolov v različnih študijskih programih ni bila enaka. V Sloveniji je več žensk kot moških študiralo na področjih »izobraževalnih ved« (89 % žensk) ter »zdravstva in sociale« (77 % žensk). Manj žensk kot moških je študiralo na področjih »informacijsko-komunikacijske tehnologije« (14 % žensk) ter »tehnike, proizvodnje in gradbeništva« (25 % žensk).
 • V Sloveniji je okrog 15 % študentov s priseljenskim ozadjem. Ti pogosteje vstopajo v terciarno izobraževanje po alternativni poti (z maturo ali brez, več kot šest mesecev po zaključku srednje šole). Študirajo pretežno v višje-/visokošolskih strokovnih programih ali v krajših oblikah programov izrednega študija, manj jih študira na univerzi.
 • V Sloveniji je 21 % študentov poročalo o dolgotrajnih zdravstvenih težavah, omejitvah in primanjkljajih. 5% odstotkov študentske populacije se sooča z večjimi ovirami pri študiju zaradi lastnih zdravstvenih težav.


V drugem delu konference so potekale 3 tematske delavnice, v katerih so udeleženci razpravljali o nekaterih ugotovitvah raziskave v treh tematskih delavnicah, in sicer: delo študentov, študenti s posebnimi potrebami ter razlika v zastopanosti spolov pri študiju. Sledila je predstavitev zaključkov delavnic in zaključek konference.


Na zaključku konference je državni sekretar dr. Jernej Štromajer poudaril, da je dostopnost do kakovostnega javnega šolstva vsem pod enakimi pogoji v Sloveniji vrednota in dobrina, ki jo moramo negovati. »V Sloveniji mora vsak, ki ima željo in sposobnost za študiranje imeti pravico dostopa do kakovostnega javnega študija.« Ob tem je dodal, da bomo skupaj z vsemi deležniki iskali rešitve za izboljšanje sistema, pri čemer ne bo nobena rešitev, ki zadeva ekonomski in socialni položaj študentov, sprejeta brez njihovega sodelovanja.

 

 • Nacionalno poročilo (pdf)
 • Pregled glavnih ugotovitev raziskave v Sloveniji (pdf)
 • Predstavitev mednarodnih rezultatov raziskave EVROŠTUDENT VI v angleščini (dr. Kristina Hauschildt) (pdf)
 • Predstavitev rezultatov raziskave EVROŠTUDENT VI za Slovenijo (dr. Alenka Gril) (pdf)
 • Zapisnik delavnice Delo študentov (doc)
 • Zapisnik delavnice Razlika v zastopanosti spolov pri študiju (doc)
 • Zapisnik zadnje delavnice Študenti s posebnimi potrebami (doc)