Skoči na vsebino

NOVICA

Vabilo na konferenco ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI

 

Vabimo vas na konferenco ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI (2016 - 2018) - Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi - v kateri je sodelovala tudi Slovenija.

 

Konferenca bo potekala v petek, 14. decembra 2018, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – Velika dvorana, Masarykova 16, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.

 

Na konferenci bomo predstavili mednarodne rezultate raziskave EVROŠTUDENT VI in ključne izsledke raziskave v Sloveniji. Nekaterim ugotovitvam se bomo posvetili v treh tematskih delavnicah:

  1. Delo študentov
  2. Študenti s posebnimi potrebami
  3. Razlika v zastopanosti spolov pri študiju


Na konferenco vabimo različne deležnike z višješolskega in visokošolskega področja: študente, višješolske in visokošolske učitelje, dekane, rektorje, predstavnike strokovnih služb za študijske zadeve, podpornih strokovnih ustanov in odločevalcev z različnih ministrstev ter širšo zainteresirano javnost. Soočili bomo mnenja o izzivih terciarnega izobraževanja, ki jih je izpostavila raziskava EVROŠTUDENT VI, ter v diskusiji iskali možne smernice naslavljanja problemov in izboljševanja kakovosti študija.

 

Vabimo vas, da se prijavite na izbrano tematsko delavnico in prispevate k oblikovanju izhodišč za snovanje nadaljnjih politik terciarnega izobraževanja v Sloveniji.