Skoči na vsebino

NOVICA

Minister dr. Pikalo na seji Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (EYCS)

 

Minister za izobraževanje, znanost in šport se bo v ponedeljek, 26. novembra 2018, udeležil seje Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport.

 

Ministri in ministrice bodo razpravljali o predlogu uredbe o evropski solidarnostni enoti 2021–2027, da bi dosegli delni splošni pristop, ki bo podlaga za pogajanja z Evropskim parlamentom. Ta pobuda mladim zagotavlja priložnosti za sodelovanje v več prostovoljskih in solidarnostnih projektih. Ministri in ministrice naj bi sprejeli sklepe o mladinskem delu v okviru vprašanj v zvezi z migracijami in begunci ter resolucijo o strategiji EU za mlade 2019–2027. Cilj te strategije je spodbujati mlade, naj aktivno sodelujejo v družbi. Opravljena bo tudi orientacijska razprava o izvajanju strategije.

 

Na področju izobraževanja je predviden sprejem delnega splošnega pristopa glede predloga Uredbe programa Erasmus+, priporočila o spodbujanju avtomatičnega priznavanja visokošolskih in srednješolskih spričeval, predvidena je tudi politična razprava o Evropskem izobraževalnem prostoru 2025. Na področju športa je predvideno sprejetje sklepov o ekonomski dimenziji športa, politična debata pa se bo osredotočila na vprašanje velikih športnih dogodkov kot spodbujevalcev inovacij. V okviru zasedanja na področju kulture in avdiovizualnih zadev se predvideva sprejetje delnega splošnega pristopa za program ustvarjalna Evropa 2012-2017, sprejetje sklepov glede Delovnega načrta za kulturo 2019-2022 ter sprejetje sklepov o krepitvi evropskih vsebin v digitalni ekonomiji. Kot politična razprava na področju kulture je predvidena razprava o naslavljanju širjenja spletnih dezinformacij: izzivi medijskega ekosistema.