Skoči na vsebino

NOVICA

Odličnost slovenskih raziskovalk in raziskovalcev se preko programa Obzorje 2020 odraža tako v evropskem kot tudi svetovnem merilu

V okviru Meseca znanosti smo na ministrstvu danes pripravili informativni dan z naslovom »Obzorje 2020: Na poti k uspehu«. Ta dogodek je dobra priložnost za razmislek o tem, kako uspešna je Slovenija v okviru programa Obzorje 2020 in kako lahko prispevamo k sooblikovanju prihodnjega programa Obzorje Evropa. Kot je uvodoma izpostavil minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, so tovrstni programi pomembni tudi pri soočanju s ključnimi družbenimi izzivi, na kar pogosto vsi pozabljamo. Slovenske raziskovalke in raziskovalci so v teh programih izjemno uspešni. Minister je izrazil prepričanje, da bomo tudi v prihodnje dosegali napredek na vseh področjih in prispevali ne le v evropsko, temveč tudi v globalno zakladnico znanja.

 

Rezultati slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v okviru programa Obzorje 2020 so odlični. V manj kot petih letih delovanja tega programa so v Slovenijo pritegnili okrog 200 milijonov evrov evropskih sredstev. Slovenija si aktivno prizadeva za širjenje odličnosti tako znotraj EU kot tudi širše. Na ministrstvu si bomo prizadevali za povečanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih za področje znanosti in raziskav. »Pomembno je, da polnopravno sodelujemo v evropskem raziskovalnem prostoru in da obenem delamo tudi korake naprej,« je med drugim še poudaril minister dr. Jernej Pikalo. Ministrstvo si bo, skupaj z mrežo nacionalnih kontaktnih točk za Obzorje 2020, v okviru svojih kompetenc, še naprej prizadevalo krepiti odličnost prijav slovenskih raziskovalk in raziskovalcev in s tem povečevati možnost za njihovo uspešnost.

 

V popoldanskem času se je odvila delavnica z naslovom Marie Skłodowska-Curie (MSCA) RISE »Zakaj se prijaviti?«. Gospa Aleksandra Schoetz Sobczak, predstavnica izvajalske agencije za raziskave (REA), je podrobneje predstavila shemo MSCA RISE ter hkrati odgovarjala na vprašanja udeležencev. V nadaljevanju pa je dr. Katja Mihelič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani predstavila svoje izkušnje s prijavo na razpis MSCA RISE in izvajanjem projekta »GETM3«, ki je bil izbran v financiranje. Na delavnici se je pokazalo veliko zanimanja ne le za shemo RISE, temveč celotni program MSCA.

 

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je okvirni program EU za raziskave in inovacije, aktiven v obdobju 2014 – 2020. Gre za nadaljevanje 7. okvirnega programa, ki se je iztekel konec leta 2013. Je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Evropa 2020 in njene vodilne pobude Unija inovacij, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije do leta 2020. Finančna sredstva programa so namenjena raziskavam in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki so namenjena tem aktivnostim, je skoraj 80 milijard evrov.

 

Do konca septembra 2018 je bilo v program Obzorje 2020 vključenih 6481 slovenskih udeležencev v 4816 veljavnih predlogih projektov. Na podlagi 538 podpisanih pogodb o sofinanciranju, v katere je vpetih 764 partnerjev iz Slovenije, je bilo za slovenske projekte namenjenih 199,8 milijona evrov evropskih sredstev.