Skoči na vsebino

NOVICA

Vabilo na predstavitev izkušenj dobrega sodelovanja z uporabnikom pri načrtovanju vrtčevskih in šolskih prostorov

V okviru spremljajočih dogodkov k razstavi »Iz malega raste veliko – pol stoletja slovenskih vrtcev«, ki je na ogled v prostorih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bo v četrtek, 25. oktobra, ob 13. uri predstavitev izkušenj dobrega sodelovanja z uporabnikom pri načrtovanju prostora vrtcev in šol. V veliki dvorani MIZŠ bodo o tem govorili: arhitekta Ana Kreč in Jure Hrovat iz arhitekturnega biroja Svet vmes, Urška Kranjc in Andreja Štrukelj iz Društva Pazi!park ter Barbara Viki Šubic, Špela Kuhar in doc. mag. Polona Filipič iz Centra arhitekture Slovenije.

 

Četrtek, 25. 10. ob 13. uri, velika dvorana MIZŠ

 

Svet vmes
je skupina mlajših arhitektov (delujoča od leta 2010), ki je prvenstveno usmerjena v  manjše, tudi finančno bolj omejene, pa vendar inovativne posege v že obstoječi šolski prostor. Njihova posebnost je definiranje, redefiniranje in oživljanje raznih prostorskih ostankov, običajno prezrtih, zapuščenih, zanemarjenih, ti. vmesnih prostorov ali delov šolskega prostora. V tej luči njihovi posegi pogosto oživljajo hodnike, vstopne avle, manjše kotičke, niše ipd. Poseben poudarek v njihovem pristopu je najtesnejše soustvarjanje prostora skupaj z uporabnikom. Več izkušenj imajo zaenkrat v srednjih šolah, manj v osnovnih šolah in vrtcih. Mnogi njihovi projekti so bili nagrajeni, med njimi npr. prenova atrija Gimnazije Poljane. Več o pristopu in konkretnih intervencijah skupine Svet vmes na spletnih straneh: https://www.svetvmes.si/educational. Arhitekta Ana Kreč in Jure Hrovat bosta predstavila koncept in prakso skupine Svet vmes. Skupaj s predstavniki šol (pedagogi in dijaki) bosta predstavila nekatere konkretne primere intervencij v šolski prostor. Skupaj z njimi bomo razpravljali glede pomena sodelovanja arhitekta in naročnika z uporabnikom prostora ter dejanskemu omogočanju le-tega.

 

Društvo Pazi!park
je široka in raznolika skupina mlajših ustvarjalcev, usmerjenih v raziskovanje in soustvarjanje spodbudnega učnega okolja tudi zunaj zidov učilnice. V skupini prevladujejo krajinski arhitekti, ki si prizadevajo k dvigu kakovosti (upoštevajoč načela trajnostnega razvoja, aktivnega učenja, pravice do izbire, umika…) šolskih igrišč, dvorišč. Skupina se posebej usmerja na odpiranje šolskega prostora naravnemu prostoru zunaj šolske stavbe. V svojih projektih so posebej pozorni na dejavno vključevanje glasu najmlajših uporabnikov prostora –  otrok in mladostnikov. Več o društvu in projektih je najti na spletnih straneh: http://www.pazipark.si/. Krajinska arhitektka Urška Kranjc in arhitektka Andreja Štrukelj bosta predstavili nekaj konkretnih primerov urejanja in preurejanja obstoječih šolskih igrišč in dvorišč. Tudi njiju bomo povprašali glede dobrih in slabih izkušenj sodelovanja z uporabnikom, še posebej nas bodo zanimali uspešni načini, ki so jih razvili za soustvarjanje prostora z najmlajšimi.
 
Center arhitekture Slovenije. Zavod za razvoj prostorske kulture
Arhitektke Barbara Viki Šubic, Špela Kuhar in doc. mag. Polona Filipič vodijo Center arhitekture Slovenije (CAS), ki deluje na področju vzgoje in izobraževanja. Projekt  »Igriva arhitektura«, katerega osnovni namen je prostorsko opismenjevanje otrok in odraslih po vsej Sloveniji, bo naslednje leto praznoval 10 let. Kot so zapisale same, želijo pomen kakovostno grajenega prostora in arhitekture približati vsem, ki lahko to vedenje širijo naprej in s tem prispevajo k dvigu prostorskih vrednot, prostorske pismenosti ter bivanjske kulture naše družbe. V program vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o prostoru in arhitekturi zato vabijo čim širši krog vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov po vsej Sloveniji. Pedagogom ponujajo vso potrebno podporo, od izobraževanj do gradiv. Več o programu in priročniku za njegovo izvajanje »Igriva arhitektura« (2013) je najti na spletnih straneh: http://igrivarhitektura.org/o-nas/. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor od leta 2010 pripravljajo natečaj Zlata kocka, katerega osnovni namen je dvigovati splošno ozaveščenost o pomenu kakovostno urejenega prostora, poseben poudarek je tudi na spodbujanju aktivne, participatorne vloge uporabnika. Arhitektke bodo na kratko predstavile oba programa, pri tem pa izpostavile dobre in slabe izkušnje izvajanja obeh projektov, skupaj z njimi bomo spregovorili o glavnih izzivih na področju izobraževanja uporabnika (ravnateljev, učiteljev, učencev, staršev…) za opolnomočeno sodelovanje pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju kakovostnih (trajnostnih) prostorov za učenje in bivanje.

 

Tudi ta četrtek si bo ob 12. uri mogoče ogledati razstavo  »Iz malega raste veliko – pol stoletja slovenskih vrtcev« pod strokovnim vodstvom avtoric Špele Nardoni in Damjane Zaviršek.