Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenska policija in MIZŠ nadaljujeta z nadgradnjo ukrepov za varno in spodbudno učno okolje


V Tacnu danes in jutri poteka delavnica o medvrstniškem nasilju, ki jo skupaj organiziramo Policija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Domači in tuji strokovnjaki z različnih področij razpravljajo o problemu medvrstniškega nasilja med mladimi in nasilja nad učitelji. Namen delavnice je izboljšati nacionalno strategijo preprečevanja nasilja med mladostniki v šolskem, družinskem in širšem družbenem okolju ter poglobiti znanje predstavnikov pristojnih služb za učinkovito delo v praksi.


Omenjena delavnica je del projekta »Medvrstniško nasilje – zmanjšanje nasilja med mladimi«, katerega poglavitni namen je ublažiti pojav medvrstniskega nasilja v Sloveniji in nasilja nad učitelji. Gre za skupen projekt slovenske policije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se je začel septembra in bo trajal dve leti. Eden od ciljev tega projekta je podpora pristojnim institucijam pri izboljšanju nacionalnega strateškega načrta za preprečevanje nasilja nad otroki in nasilja med mladoletniki ter nad učitelji, in sicer v procesu izobraževanja, v družini in v družbi nasploh.


Različni strokovnjaki bodo v okviru projekta Medvrstniško nasilje analizirali pojavnost različnih oblik medvrstniškega in drugega nasilja med mladostniki, pa tudi nasilja nad učitelji, ter pregledali obstoječe dobre prakse. Na teh podlagah bodo izdelali priporočila in smernice za prepoznavanje tveganj in izboljšanje obstoječih preventivnih dejavnikov in intervencijskih ukrepov. Poleg tega bodo v okviru projekta izvedena tudi usposabljanja policistk in policistov za večjo prepoznavnost različnih pojavnih oblik nasilja, kot tudi usposabljanja izvajalcev usposabljanj in drugih deležnikov.


Kot je ob začetku delavnice uvodoma dejal Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja na MIZŠ, je »človeškost tista najpomembnejša vrlina, ki jo moramo znati deliti in jo učiti drug drugega, še zlasti mlade.« Šola kot del družbe pomembno vpliva na oblikovanje norm, vrednot in ciljev. In prav zato mora izobraževanje ohraniti osrednjo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti in varnosti naših družb. Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja je eden temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja. Zajema tako krepitev socialnih veščin, strpnosti, spoštovanja drugačnosti, kot tudi omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se zato zavzemamo ne le za uresničevanje sistemskih rešitev na tem področju, temveč strokovnim delavcem omogočamo tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Izzivi in zahteve sodobne družbe namreč od učiteljev in učiteljic terjajo nadaljnjo krepitev njihovih strokovnih kompetenc, s katerimi bodo zagotavljali demokratizacijo odnosov in pravičnost šole, je med drugim poudaril Aleš Ojsteršek.

 

Po besedah vršilke dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar »se policisti, učitelji, pa tudi družba kot taka prepogosto srečujemo z razočaranimi, obremenjenimi, prizadetimi mladostniki, ki ne zdržijo bremena sodobne družbe, pričakovanj staršev, pritiskov izobraževalnega sistema, pa tudi pritiskov prijateljev in vrstnikov. Odzivi mladostnikov so različni. Večina se jih na izzive odzove konstruktivno, se z njimi sooča in jih ustrezno rešuje. A med mladostniki so tudi taki, ki ne najdejo prave poti; nekateri so bolj zadržani in nimajo zaupanja vase, drugi so pretirano samozavestni, spet tretji pa se – morda tudi zaradi občutka nemoči – na bremena odzivajo z nasiljem.«