Skoči na vsebino

NOVICA

Pogled na izobraževanje 2018 – kazalniki OECD

 

V Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so v torek, 11. septembra 2018, uradno objavili mednarodni zbornik kazalnikov OECD v izobraževanju "EDUCATION AT A GLANCE" – "Pogled na izobraževanje 2018" (EAG).

 

'Education's promise to all' je naslov letošnje izdaje Pogleda na izobraževanje 2018. EAG je najobširnejši zbornik mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v 36 državah članicah in partnerskih državah OECD iz celega sveta.

 

Podatki o različnih razsežnostih pravičnosti v izobraževanju, ki so v središču pozornosti EAG 2018, potrjujejo moč in odgovornost izobraževanja za življenjske poti posameznikov. Spol, socialno-ekonomski status oziroma izobrazba staršev, priseljensko ozadje, kraj bivanja in zdravje ostajajo pomembni dejavniki vključenosti in uspešnosti v izobraževanju, dosežkov pri učenju in delu. EAG 2018 prinaša tudi nekaj novih kazalnikov na področju terciarnega izobraževanja in upravljanja izobraževalnih sistemov, nove podatke o plačah šolskih ravnateljev ter o trendih v izdatkih in vpisu na področju predšolske vzgoje in izobraževanja.

 

Slovenijo po podatkih, zajetih v EAG, lahko umestimo med države, ki se jim je skrčil delež za izobraževanje v BDP. Tudi v kolaču javnih izdatkov zaseda izobraževanje občutno manjši delež kot leta 2005. Razmerje med zasebnimi in javnimi sredstvi, ki jih v Sloveniji namenimo za izobraževanje, pa ostaja stabilno.

S pomočjo podatkov EAG lahko ugotovimo tudi, da so slovenski mladi, stari od 25 do 34 let, bolj izobraženi kot v povprečju njihovi vrstniki v EU in OECD. V Vrhu OECD je Slovenija tudi po ravni udeležbe mladih v izobraževanju.

 

Mednarodna primerjava pokaže, da so tako slovenski mladi kot odrasli trajnostno naravnani in v večji meri od vrstnikov iz držav, zajetih v raziskavi, sodelujejo pri dejavnostih, povezanih s trajnostnim razvojem, ali pa zavzemajo stališče, da je za varstvo okolja treba prevzeti osebno odgovornost.

Več o vsebini letošnjega zbornika in poudarkih o Sloveniji si lahko preberete v dodanih pregledih.

 

Poudarki o Sloveniji (pdf)
Infografika: Pot skozi izobraževanje in zaposlitev (jpg)

O zborniku EAG in kazalnikih (pdf)

 

Povzetki, preglednice in grafični prikazi OECD s celotno publikacijo "Education at a Glance 2018" so dostopni na spletni strani OECD.

 

Poudarki OECD za Slovenijo