Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev projekta “Izzivi medkulturnega sobivanja”

 

V sredo, 29. avgusta 2018, je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala predstavitev projekta “Izzivi medkulturnega sobivanja”. Namen srečanja je bil predstaviti in predati Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.


Program je nastal v okviru projekta "Izzivi medkulturnega sobivanja", ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V njem sodeluje 16 konzorcijskih zavodov. Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.


Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je izrazila veselje, da smo lahko še pred začetkom šolskega leta  zaokrožili enega od pomembnejših projektov ministrstva. Kot je dejala, predlog programa ponuja rešitve, ki so dobra osnova za postopno uvajanje sistemskih rešitev na področju vključevanja otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja.  »Najpomembnejše sporočilo za celoten šolski sistem in naši družbi je, da smo družba, ki vključuje in da je naš sistem vse-vključujoč. Šolsko okolje je eno najbolj trdnih okolij, krepimo pa znotraj njega kakovost, dostopnost in čim bolj aktivno umeščenost v okolje. Vse to združuje ta projekt,« je še poudarila ministrica.


Ob tej priložnosti je ministrica predstavila še novo spletno stran Varno in spodbudno okolje, kjer so objavljene vsebine, namenjene sem javnostim, predvsem pa strokovnim delavcem, vodstvom šol in staršem, da lahko na enem mestu pridobijo uporabne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja v sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.


O programu so na predstavitvi podrobneje spregovorili ravnateljice in ravnatelji, partnerji konzorcija, in drugi strokovni delavci, pod vodstvom ravnatelja OŠ Koper Antona Baloha.  Gospod Baloh je dejal, da bo pričujoči predlog programa dela z otroki priseljenci v praksi preizkušen, po potrebi še dodatno nagrajen. »Vsekakor smo ponosni na to, da so se ideje in nazori, ki jih zastopa ministrstvo, ujeli z našimi in s tistimi, ki jih Evropa danes zagovarja: vključevanje, ne izključevanje, biti zraven, biti človeški.«


Konkretneje je o samem predlogu programa spregovorila gospa Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta. Kot je dejala, so pri pripravi programa imeli v mislih otroka, ki prihaja iz drugega jezikovnega in kulturnega okolja v Slovenijo. »Imeli smo v mislih njegove želje, njegove potrebe, njegova pričakovanja in to, da s seboj prinaša svoje potenciale, ki bi jih želel uresničevati v novem okolju.« V okviru predstavitve programa je predstavila nekatere predloge sprememb v nastajajočih zakonskih podlagah na tem področju. Med drugim predlagajo, da se obdobje prilagoditev v osnovni šoli podaljša na tri leta, v vzgojno izobraževalnih zavodih z večjim številom otrok priseljencev pa predlagajo zaposlitev dodatnega strokovnega delavca. Ob tem je dejala, da gre predlagani program na področju srednje šole vštric spremembam novele zakona o gimnazijah in novele zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki opredeljujejo obvezen začetni tečaj za dijake v srednjih šolah, tako da je predlog programa zelo naklonjen že uveljavljenim zakonskim spremembam in spremembah podzakonskih aktov na tem področju.