Skoči na vsebino

NOVICA

Še prosta vpisna mesta v 2. prijavnem roku za vpis v višje strokovno izobraževanje

 

Za redni študij v višjem strokovnem izobraževanju je v 2. prijavnem roku še 2.659 prostih vpisnih mest, za izredni študij pa 7.482. Edini program, kjer so zapolnjena vsa razpisana mesta za redni študij je medijska produkcija.

 

Podatki o prostih mestih so objavljeni na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

 

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo od 27. do 31. avgusta 2018 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe, izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, ga podpišejo ter pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smejo samo eno prijavo, na katero lahko napišejo tri študijske želje.

 

Kandidati bodo pisno seznanjeni o izidu izbirnega postopka 21. septembra 2018.